svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

หอการค้าสั่งลุย ดัน BCG ทั่วไทย ขอรัฐเติมสภาพคล่อง หนุน SMEs เร่งยกเครื่อง

17 ธันวาคม 2565

APEC 2022 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพที่จบลงไปอย่างงดงาม หนึ่งในไฮไลท์สำคัญ ผู้นำ 21 เขตเศรษฐกิจได้ร่วมกันรับรองเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG (Bangkok goals on BCG Economy) โดยเชื่อมั่นว่าโมเดลเศรษฐกิจ BCG จะสร้างการเติบโต และตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกได้

ขณะที่เศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) หรือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว ถือเป็นวาระแห่งชาติของไทยที่รัฐบาลได้ประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเร่งช่วยกันขับเคลื่อนให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม

 

นายสนั่น  อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่มีสมาชิกกว่า 1 แสนรายทั่วประเทศ ให้สัมภาษณ์กับ “ฐานเศรษฐกิจ”ว่า หลังการประชุม APEC ได้สิ้นสุดลงได้ก่อให้เกิดการตื่นตัวและการรับรู้เรื่อง BCG ในวงกว้างไปสู่ภาคประชาชน  ซึ่งหอการค้าฯ ได้พยายามสื่อสารว่าเรื่องนี้ ไม่ใช่แค่วาระของชาติ แต่เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนต้องร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อเศรษฐกิจใหม่ที่ยั่งยืน

 

หลังจากนี้การสื่อสารและโปรโมทแนวคิด BCG ที่ประชาชนสามารถเข้าใจง่าย เป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะทุกภาคส่วนคงไม่อยากเห็นการขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าวในลักษณะ “ไฟไหม้ฟาง”

นายสนั่น  อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

 

  • BCGเรื่องใกล้ตัวลุยต่อยอด

 

ดังนั้นต้องช่วยกันสื่อสาร และขับเคลื่อนต่ออย่างจริงจัง เพราะ BCG คือเรื่องใกล้ตัวที่สามารถปรับใช้ได้ เช่น ภาคการเกษตร การนำพันธุ์ข้าวต่าง ๆ มาปรับปรุง เพื่อให้ได้ข้าวคุณภาพสูง ขายได้ราคาดีในตลาดโลก ตัวอย่าง ข้าวไรซ์เบอรี่ หรือ การนำเอาสมุนไพรอย่างฟ้าทะลายโจรมาผลิตสเปรย์ฉีดพ่นในปาก เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

 

ภาคการท่องเที่ยว สามารถยกระดับสู่ BCG Tourism ในลักษณะการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) ที่สามารถชูเรื่องอาหารที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ (ออร์แกนิค) ซึ่งถือเป็นสินค้าที่มีกระบวนการผลิตที่ลดผลกระทบต่อธรรมชาติ และความปลอดภัยต่อสุขภาพผู้บริโภค

 

หรือแม้แต่ภาคบริการ ที่สามารถตั้งเป้าหมายลดปริมาณขยะพลาสติก การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิล การจัดการอาหารส่วนเกิน และขยะอาหาร เป็นต้น

 

หอการค้าสั่งลุย ดัน BCG ทั่วไทย ขอรัฐเติมสภาพคล่อง หนุน SMEs เร่งยกเครื่อง

 

  • ปลุกหอฯทั่วประเทศตื่นเร่งลงมือ

 

สำหรับเรื่อง BCG หอการค้าไทยได้เริ่มนำร่องจัดตั้งสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจตอบสนองต่อนโยบายเศรษฐกิจ BCG ของประเทศไทย โดยหอการค้าฯ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ จะช่วยกันสร้างความเข้าใจว่า BCG ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของภาคธุรกิจขนาดใหญ่ หรือในอุตสาหกรรม แต่ผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อย ก็มีความจำเป็นที่จะต้องใส่ใจถึงเรื่องความยั่งยืน(Sustainability) เพราะเกี่ยวข้องโดยตรงกับมาตรการและข้อกำหนดด้านการค้ากับประเทศต่างๆ

 

รวมถึง FTA ฉบับใหม่ ๆ ในประเด็น Non-Tariff Barriers (NTBs) จะให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product)  ซึ่งล้วนแล้วแต่สอดคล้องกับแนวคิด BCG ของไทย และเป็นการยกระดับแนวทางการค้ายุคใหม่ภายใต้การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

 

 “ในการจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งล่าสุด ที่จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าฯ ได้ชูประเด็นการเดินหน้าสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผ่านการขับเคลื่อน BCG และ ESG อย่างจริงจัง โดยเรื่อง BCG ได้ถูกบรรจุเป็นข้อเสนอในสมุดปกขาว เพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลด้วย”

 

  • ขอรัฐหนุนเงินทุน-สิทธิประโยชน์

 

 อย่างไรก็ดีในการปรับตัวของภาคธุรกิจเพื่อให้สอดรับกับเศรษฐกิจ BCG ในหลายด้านทั้งด้านซัพพลายเชน เทคโนโลยีสมัยใหม่ การ Reskill– Upskill แรงงานให้เกิดการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่  ต้องยอมรับว่ามีค่าใช้จ่าย และต้องประเมินว่าการนำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาใช้จะคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายหรือไม่

 

ดังนั้นสิ่งที่ภาครัฐจำเป็นต้องดำเนินการควบคู่กับการโปรโมทแนวทาง BCG คือ การสนับสนุนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อดึงดูดภาคธุรกิจทั้งในประเทศ และต่างชาติที่กำลังมองโอกาสจาก BCG เพื่อให้ตัดสินใจมาลงทุนในไทย

 

เรื่องนี้หอการค้าฯ ได้มีการหารือเบื้องต้นกับบีโอไอไว้บ้างแล้ว ทั้งสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาษี และไม่ใช่ภาษี  รวมถึงมาตรการที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนเครดิตที่ขณะนี้บางประเทศเริ่มมีเงื่อนไขในเรื่องการลดคาร์บอน หากธุรกิจไทยสามารถทำได้ตามข้อกำหนด จะช่วยให้เกิดการแข่งขันได้ในอนาคต

 

นอกจากนี้รัฐบาลต้องมีมาตรการสนับสนุนให้ภาคธุรกิจเกิดการปรับตัว และใช้ Model BCG ดำเนินกิจการอย่างจริงจัง ทั้งในเรื่องการสนับสนุนแหล่งเงินทุนสำหรับธุรกิจ SMEs หรือสตาร์ทอัพ ที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม หรือแม้แต่การสร้างมาตรฐานสินค้าและบริการที่บ่งบอกว่าได้รับการรับรองตามแนวทาง BCG ซึ่งส่วนนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจและเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น