svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“มาบยางพร” สุดทน จี้บอกเลิกสัญญา หารายใหม่สร้างถนน 1,690 วัน เสร็จแค่ 61%

09 ธันวาคม 2565

ชาวบ้านมาบยางพร ปลวกแดง เมืองระยอง สุดทน ผู้รับเหมาสร้างถนน 16.4 กม. 1,690 วัน เสร็จแค่ 61% “ธารา” ชี้เกือบ 5 ปี ชาวบ้าน ตายเจ็บอื้อ กลุ่มทุน 6 นิคมฯลงทุนกว่า 3 แสนล้านบ่นอุบ ทำธุรกิจเสียหาย ผู้นำท้องถิ่นจี้กรมทางหลวงชนบทบอกเลิกสัญญา หารายใหม่ เร่งทำให้เสร็จ

นายธารา ปิตุเตชะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดระยอง เผยว่า  จากการก่อสร้างถนน รย.3013 เส้นปากร่วม-มาบเตย ของกรมทางหลวงชนบท ได้ว่าจ้าง หจก.ประชาพัฒน์ ทำการก่อสร้างในเส้นทางดังกล่าว ระยะทาง 16.4 กิโลเมตร(กม.) โดยทำการก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2561 ถึง ณ ปัจจุบันแล้วเสร็จเพียง 61%  ทั้งนี้ตามสัญญาเดิมการก่อสร้างสิ้นสุดเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563 หรือมีอายุสัญญา 900 วัน

 

อย่างไรก็ดีกรมทางหลวงชนบทได้ขยายเวลาให้กับผู้รับเหมา  7 ครั้ง จำนวน  437 วัน อ้างเหตุจากติดวันหยุดปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และมีปัญหาระบบสาธารณูปโภคกีดขวางการก่อสร้าง และได้รับการช่วยเหลือจากเหตุโควิดอีก 353 วัน รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 1,690 วัน ก่อสร้างแล้วเสร็จ 61% จากความล่าช้าของโครงการได้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ และผู้เดินที่ทางสัญจรผ่านเส้นทางนี้เป็นอย่างมาก เพราะต้องทนทุกข์จากถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ  และต้องสูดฝุ่นละอองมานานเกือบ 5 ปี    

นายธารา  ปิตุเตชะ ส.ส.ระยอง

 

จากความเดือดร้อนดังกล่าว เมื่อวันที่  15 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ผู้นำชุมชน ทั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กำนัน ผู้ใหญ่ และชาวบ้านกว่าพันคน ของตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ได้ออกมาประท้วงการก่อสร้างถนนเส้นนี้ของกรมทางหลวงชนบท ที่ได้ว่าจ้างผู้รับเหมาที่ไม่คุณภาพมาทำงาน สร้างความเสียหายให้กับชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก จากมีทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บ และมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในการขับขี่จักรยานยนต์ และรถยนต์ผ่านเส้นทางดังกล่าวในช่วงที่ผ่านมาเป็นจำนวนมาก

 

นอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดระยองอย่างประเมินค่ามิได้  เนื่องจากในพื้นที่ปลวกแดง เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม 5-6 แห่ง ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี)มีโรงงานกว่า 500 โรง เงินลงทุนรวมกันกว่า 3 แสนล้านบาท มีการสร้างงานมากกว่า 60,000 ตำแหน่ง  จากผลกระทบเส้นทางขนส่งโลจิติกส์ที่ไม่สะดวก ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อหน่วยงานภาครัฐของไทย หากกรมทางหลวงชนบทไม่เร่งแก้ไขปัญหา ทั้งประชาชน และเศรษฐกิจของจังหวัดจะยิ่งเสียหายเพิ่มขึ้น

“วันที่ 10 ธันวาคม เป็นวันสิ้นสุดสัญญาของกรมทางหลวงชนบทที่ได้ทำไว้กับ หจก.ประชาพัฒน์ ซึ่งชาวบ้านต้องการให้กรมทางหลวงชนบทบอกเลิกสัญญากับผู้รับเหมารายนี้ และให้เร่งรัดสรรหาผู้รับเหมารายใหม่เข้ามาทำการก่อสร้างในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมถึงกรมทางหลวงชนบทจะต้องจัดทำแผนงานชี้แจงให้ชาวบ้านรับทราบว่า ถนนเส้นนี้จะสร้างแล้วเสร็จเมื่อไหร่”

 

    สภาพถนนที่สร้างมาเกือบ 5 ปี   

 

ด้านนายถิรเดช สุขใจ กำนันตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง กล่าวว่า ผู้รับเหมาได้ก่อสร้างถนนมาเกือบ 5 ปีแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรไปมาอย่างมาก  ทั้งที่มีความยาวเพียง 16.4 กม. โดยในแต่ละวันมีผู้ใช้ถนนสายนี้จำนวนมาก จากเป็นถนนสายหลักที่มุ่งหน้าสู่นิคมอุตสาหกรรม 5-6 แห่ง รวมทั้งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาขนที่อาศัยอยู่ริมถนน โดยเฉพาะผู้มีอาชีพค้าขาย ที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากฝุ่นละอองต่าง ๆ บางรายต้องปิดกิจการไป

 

สภาพถนนที่สร้างมานานเกือบ 5 ปี แต่ยังไม่แล้วเสร็จ

 

ดังนั้นหากสัญญาการก่อสร้างถนนเส้นนี้สิ้นสุดลง กรมทางหลวงชนบทต้องเลิกสัญญากับผู้รับเหมารายเดิม และกรมฯต้องออกมารับผิดชอบ โดยหาผู้ก่อสร้างรายใหม่ที่มีมาตรฐานเพื่อสร้างถนนให้เล้วเสร็จโดยเร็ว รวมถึงให้ตั้งกรรมการตรวจสอบและหาผู้รับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้น และดำเนินคดีตามกฎหมาย เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานในกระบวนการยุติธรรมต่อไป และทางกรมฯ ต้องจัดทำแผนแก้ปัญหาให้ชัดเจน และชี้แจงความผิดพลาดการก่อสร้างโครงการที่เกิดขึ้น เพื่อตอบข้อสงสัยของประชาชนโดยเร็ว