เช็คสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบสุดท้าย

25 พ.ย. 2565 | 13:00 น.

เช็คเลย คลัง ประกาศผลสถานะการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 รอบสุดท้าย เผย กว่า 19.6 ล้านคน ผ่านการตรวจสอบข้อมูลขึ้น "สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์"

หลังจากที่กระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ปี 2565 หรือ บัตรคนจน พร้อมอัพเดทสถานะผู้เข้าร่วมโครงการฯมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยวันนี้ (25 พฤศจิกายน 2565) ซึ่งเป็นการประกาศผล "สถานะการลงทะเบียน" ของโครงการฯ ครั้งสุดท้าย

 

เป็นข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนและมีการแก้ไขข้อมูลระหว่างวันที่ 5 กันยายน – 17 พฤศจิกายน 2565 พบว่า ผู้ที่ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า "กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว" มีจำนวนทั้งสิ้น 21,016,770 ราย และเมื่อตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองแล้ว พบว่า มีผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองมีจำนวนทั้งสิ้น 19,630,347 ราย (คิดเป็นร้อยละ 93.40 ของผู้ลงทะเบียนที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้ว) 

 

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวเมื่อตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนจะพบข้อความว่า "สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์" สำหรับผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า "สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครองมีจำนวนทั้งสิ้น 1,386,423 ราย (คิดเป็นร้อยละ 6.60 ของผู้ลงทะเบียนที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้ว) ซึ่งปัจจุบันได้สิ้นสุดระยะเวลาในการแก้ไขข้อมูลแล้ว

สำหรับผู้ลงทะเบียนกลุ่มที่มีสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์จะถูกส่งข้อมูลไปตรวจสอบคุณสมบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติให้ทราบต่อไปในช่วงเดือนมกราคม 2566

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติได้ที่ 

 

เช็คสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบสุดท้าย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 มีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (โครงการฯ) จำนวนทั้งสิ้น 22,295,183 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์จำนวน 9,660,640 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนจำนวน 12,634,543 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23.00 น.) โดยจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 

 

1.จังหวัดนครราชสีมา

2.จังหวัดอุบลราชธานี

3.กรุงเทพมหานคร

4.จังหวัดขอนแก่น

5.จังหวัดศรีสะเกษ 


ทั้งนี้ พบว่า สัดส่วนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ เป็นเพศหญิงร้อยละ 55.15 และเพศชายร้อยละ 44.85 ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 36 – 69 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.78 ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด