svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กรมโยธา ฯ เร่งก่อสร้างโครงการ ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าตอง  ภูเก็ต

25 พฤศจิกายน 2565

อธิบดีกรมโยธาฯ ตรวจสอบการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าตอง ภูเก็ต พร้อมสั่งการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อบรรเทาเดือดร้อนประชาชน

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะ ร่วมประชุม ณ สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต หลังจากนั้นได้เดินทางไปตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างโครงการฯ รับฟังปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกับชาวบ้านและท้องถิ่น 

 

โดยเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนป่าตองโดยเร็วที่สุดจากการลงพื้นที่ตรวจติดตาม รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

 

พบว่า ปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลป่าตอง เกิดจากน้ำป่าที่ไหลลงมาจากเขาควนหว้า และเขาไม้เท้าสิบสอง ไหลรวมกันผ่านท่อระบายน้ำใต้ผิวจราจรถนนพระเมตตา ซึ่งท่อระบายน้ำเดิมบริเวณนี้ มีตะกอนดินทรายสะสม และมีสิ่งกีดขวางทางน้ำ

 

 

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตรวจสอบโครงการป้องกันน้ำท่วม

 

 

รวมทั้งการเชื่อมต่อท่อไม่สมบูรณ์ ทำให้การไหลของน้ำไม่เต็มประสิทธิภาพ และในบริเวณด้านท้ายน้ำมีงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองปากบางของโครงการระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งมีแผ่น Sheet Pile ป้องกันน้ำชั่วคราวขวางกั้นการไหลของน้ำ

 

ทำให้การระบายน้ำไม่สะดวก เมื่อเกิดฝนตกหนักจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนที่ลุ่มต่ำ ถนนพระเมตตาและพื้นที่ต่อเนื่อง ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการระบายน้ำให้กลับสู่สภาวะปกติ ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน  จึงได้สั่งการให้ผู้รับจ้างงานก่อสร้างของกรมฯ แก้ไขเร่งด่วนด้วยการกดระดับหรือตัดแผ่น Sheet Pile กันน้ำให้มีระดับที่ต่ำลง เพื่อให้น้ำสามารถไหลผ่านได้สะดวก สามารถช่วยระบายน้ำด้านท้ายน้ำได้รวดเร็วขึ้น

 

 

 

พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์

กรมฯ ได้ตระหนักถึงสถานการณ์เมื่อมีฝนตกหนักในพื้นที่ยังมีอุปสรรคการระบายน้ำบริเวณท่อระบายน้ำในถนนพระเมตตา จึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เปิดช่องทางระบายน้ำที่เชื่อมต่ออยู่บริเวณงานก่อสร้างขยายทางระบายน้ำบริเวณสะพานราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

 

เพื่อให้มีพื้นที่ในการระบายน้ำเท่ากับช่องระบายน้ำเดิมที่ได้ก่อสร้างไว้  และเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ได้ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำเดิมและดินที่ขวางทางระบายน้ำในบริเวณดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 

นอกจากนี้ กรมฯ ได้แจ้งเทศบาลเมืองป่าตองให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการขุดลอกตะกอนดินทรายในท่อระบายน้ำบริเวณใต้ผิวจราจรถนนพระเมตตา ให้มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำมากยิ่งขึ้น

         

ความล่าช้าในงานก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่เกิดขึ้นจากบริษัทผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง ทางกรมฯ ได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างจัดทำแผนการดำเนินงานทุกเดือน โดยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 10 เดือน ซึ่งจะแล้วเสร็จก่อนเข้าหน้าฝนปี 2566 เพื่อลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุด

 

แก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าตองให้สำเร็จเป็นรูปธรรม และหากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด กรมฯ จะดำเนินการให้โอนสิทธิ์ให้ผู้รับจ้างรายอื่นที่มีศักยภาพในการทำงานเข้ามาดำเนินการต่อทันที เพื่อไม่ให้งานเกิดความล่าช้าในการก่อสร้างฯ อีกต่อไป

โครงการแก้ปัญหาน้ำท่วม