กรมชล เตรียมพร้อมรับมือฝนใต้ ลุยปิดจุดเสี่ยงน้ำท่วมพัทลุง-สงขลา-นราธิวาส

03 พฤศจิกายน 2565

กรมชลฯ พร้อมรับมือฝนใต้ เฝ้าระวังจุดเสี่ยงภัยน้ำท่วมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่พัทลุง เปิดร่องน้ำที่สงขลาเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำลงอ่าวไทย กำจัดวัชพืชลดปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำที่นราธิวาส พร้อมเตรียมแผนระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน เตรียมพร้อมเฝ้าระวังจุดเสี่ยงภัยน้ำท่วมอย่างใกล้ชิด พร้อมตรวจสอบอาคารชลประทานและสถานีสูบน้ำต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมทั้งดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิการระบายน้ำ หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคใต้ตอนกลางและตอนล่าง จึงได้สั่งการให้โครงการชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือตลอดช่วงฤดูฝนนี้

กรมชล เตรียมพร้อมรับมือฝนใต้ ลุยปิดจุดเสี่ยงน้ำท่วมพัทลุง-สงขลา-นราธิวาส

 

โดยที่จังหวัดพัทลุง โครงการชลประทานพัทลุง ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณหมู่ที่ 2 ต.หนองธง อ.ป่าบอน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและเป็นจุดเสี่ยงภัยน้ำท่วม ส่วนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ได้ดำเนินการขุดลอกและกำจัดวัชพืช บริเวณสายคลองส่งน้ำสาย RMC 1 ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านควนนุ้ย ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำและระบายน้ำในพื้นที่ต่อไป

 

กรมชล เตรียมพร้อมรับมือฝนใต้ ลุยปิดจุดเสี่ยงน้ำท่วมพัทลุง-สงขลา-นราธิวาส

 

ส่วนที่จังหวัดสงขลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ได้ตรวจสอบจุดระบายน้ำบริเวณคลองพังยาง เนื่องจากคลื่นลมแรงทำให้เกิดสันดอนทรายปิดกั้นทางน้ำ ทำให้น้ำไหลเข้าคลองพังยาง เบื้องต้นได้นำรถแบคโฮขุดเปิดร่องน้ำ พร้อมยกบานประตูระบายน้ำคลองพังยางขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำให้ไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยต่อไป

ที่จังหวัดนราธิวาส โครงการชลประทานนราธิวาส ดำเนินการกำจัดวัชพืชบริเวณท่อระบายน้ำยะกัง เพื่อลดปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนนี้ ส่วนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ได้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปะดาดอ หมู่ที่ 3 ต.นานาค อ.ตากใบ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยได้ทันที

 

กรมชล เตรียมพร้อมรับมือฝนใต้ ลุยปิดจุดเสี่ยงน้ำท่วมพัทลุง-สงขลา-นราธิวาส

 

"กรมชลประทาน ได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมโดยปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนในแต่ละพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบจากปริมาณน้ำที่จะไหลหลากลงมายังบริเวณพื้นที่เสี่ยง พร้อมประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำล่วงหน้า เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำได้ทันท่วงที" นายประพิศ กล่าว