กรมชลฯยืนยันแผ่นดินไหวเชียงใหม่ ไม่ส่งผลกระทบต่อเขื่อนในภาคเหนือ

20 ต.ค. 2565 | 09:06 น.

กรมชลประทาน ยืนยันเขื่อนในพื้นที่ภาคเหนือยังมั่นคงแข็งแรงดี หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวเชียงใหม่ ขนาด 4.1 ที่อำเภอดอยสะเก็ด เช้าวันนี้

ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว บริเวณพื้นที่ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเวลา 04:36 น.  ของวันนี้(20 ต.ค.65) วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 4.1 ที่ความลึก 2 กิโลเมตร

 

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน

ล่าสุด นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน โดยสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ได้เข้าตรวจสอบค่าอัตราเร่งสูงสุดที่สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวแล้ว พบว่า ความเร่งสูงสุดที่ตรวจวัดได้มีค่าเท่ากับ 0.00646g ซึ่งค่าอัตราเร่งสูงสุดที่กรมชลประทานได้ออกแบบไว้ สามารถรองรับแผ่นดินไหว มีค่าไม่น้อยกว่า 0.2 g  

จึงไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวเขื่อนทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล  และเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่   เขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย   เขื่อนกิ่วคอหมา และเขื่อนกิ่วลม จังหวัดลำปาง แต่อย่างใด

 

กรมชลฯยืนยันแผ่นดินไหวเชียงใหม่ ไม่ส่งผลกระทบต่อเขื่อนในภาคเหนือ

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ออกแบบเขื่อนทุกแห่ง ให้สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวไว้ด้วยค่าที่สูงสุดของความเสี่ยงในพื้นที่ประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการตรวจสอบและติดตามข้อมูลทางสถิติของค่าความเร่งสูงสุดที่เกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวอยู่ตลอดเวลา เพื่อนำมาประเมินเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อเขื่อน เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อน มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในความปลอดภัยแข็งแรงของเขื่อนตลอดเวลา

 

กรมชลฯยืนยันแผ่นดินไหวเชียงใหม่ ไม่ส่งผลกระทบต่อเขื่อนในภาคเหนือ

 

ภาพและข้อมูลจาก : กรมชลประทาน