คนละครึ่งเฟส 5 รอบเก็บตก รีบใช้ครั้งแรกก่อนถูกตัดสิทธิ 

14 ต.ค. 2565 | 11:10 น.

คนละครึ่งเฟส 5 รอบเก็บตกที่เปิดให้ลงทะเบียนเมื่อ 23 ก.ย. 65 คลัง แจ้งเตือนต้องเริ่มใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 16 ต.ค. ก่อนเวลา 22.59 น. เลยกำหนดจะถูกตัดสิทธิ

โครงการคนละครึ่งเฟส 5 รอบเก็บตกหลายแสนสิทธิ์ที่กระทรวงการคลังเปิดให้ผู้ที่สนใจต้องการเข้าร่วมโครงการ ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านแอปฯ เป๋าตัง หรือทางเว็บไซต์ คนละครึ่ง.com ซึ่งในรอบเก็บตกนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 22.59 น. หรือภายใน 14 วัน นับจากวันแรกที่เปิดให้เริ่มใช้จ่าย หากเลยวันเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ

 

สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ประชาชนที่ลงทะเบียนคนละครึ่งในรอบเก็บตก จะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป บริการนวด สปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะ และสินค้าหรือบริการที่กระทรวงการคลังกำหนดในอัตราร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 800 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการเหมือนกับประชาชนที่ได้รับสิทธิทุกรายก่อนหน้านี้กว่า 23 ล้านคน

สามารถเริ่มใช้จ่าย "คนละครึ่งเฟส 5" ได้เป็นวันแรกกับผู้ประกอบการร้านค้าที่ร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3-31 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 06.00 - 22.59 น.

 

ในส่วนของผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ยังคงสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องจนกว่ากระทรวงการคลังจะปิดรับสมัคร โดยผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ประสงค์จะขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม ยังสามารถเลือกเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ได้หนึ่งรายผ่านแอปพลิเคชั่น ถุงเงิน

 

หลักเกณฑ์การใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 

 • ก่อนการใช้สิทธิครั้งแรกผู้ได้รับสิทธิตามโครงการฯ จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน
 • การซื้อ-ขายสินค้าและ/หรือบริการ ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องมีการทำธุรกรรมซื้อขายและสแกน QR Code เพื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการกันแบบพบหน้า (face-to-face) โดยไม่มีการดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือผ่านคนกลาง ไม่ว่าด้วยวิธีการใด
 • แอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" และแอปพลิเคชัน "ถุงเงิน" จะสามารถใช้งานได้ระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น. ของทุกวัน
 • ห้ามผู้เข้าร่วมโครงการฯ กระทำการใด ๆ ที่สร้างความเข้าใจผิดต่อมาตรการและ/หรือโครงการของรัฐ หรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการฯ หรือมาตรการ/โครงการใด ๆ ของรัฐ
 • กรณีการซื้อ-ขายอาหาร และ/หรือเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform)
 • ห้ามผู้เข้าร่วมโครงการ กระทำการใดๆ ที่สร้างความเข้าใจผิดต่อมาตรการและ/หรือโครงการของรัฐ หรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการฯ หรือมาตรการ/โครงการใดๆ ของรัฐ
 • การใช้สิทธิตามโครงการฯ ผ่านระบบของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform) (ผู้ให้บริการ Food Delivery Platform) จะต้องเป็นการซื้อขายสินค้าเฉพาะประเภทอาหารและ/หรือเครื่องดื่มโดยประชาชนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ เท่านั้น
 • รัฐจะสนับสนุนเงินในส่วนค่าอาหารและ/หรือเครื่องดื่มเท่านั้น โดยไม่รวมถึงค่าจัดส่งหรือค่าใช้จ่ายอื่น
 • ประชาชนสามารถใช้สิทธิตามโครงการฯ เพื่อสั่งอาหารและ/หรือเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ได้ตั้งแต่เวลา 6.00-21.00 น. ของทุกวัน
 • ห้ามมีการรับหรือเรียกจะรับการทอนเป็นเงินสดหรือประโยชน์รูปแบบอื่นใดจากการสั่งอาหารและ/หรือเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ไม่ว่ากรณีใด
 • การซื้อขายอาหารและ/เครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการ Food Delivery Platform จะต้องเป็นการซื้อขายกันจริง โดยประชาชนผู้สั่งและร้านค้าผู้ขายไม่ได้อยู่ ณ สถานที่เดียวกัน และประชาชนผู้สั่งและร้านค้าผู้ขายไม่ใช่บุลคลเดียวกัน

 

คนละครึ่งเฟส 5 รอบเก็บตก รีบใช้ครั้งแรกก่อนถูกตัดสิทธิ