10 ต.ค.เปิดผู้ถูกยกเลิกใช้สิทธิบัตรทอง 2.3 แสนคนขึ้นทะเบียนรักษาต่อเนื่อง

09 ตุลาคม 2565

10 ต.ค.นี้ กระทรวงสาธารณสุข เปิด ผู้ถูกยกเลิกใช้สิทธิบัตรทอง 2.3 แสนคน 9รพ.เอกชน  ขึ้นทะเบียนรักษาต่อเนื่อง ลดผลกระทบประชาชน

 

จากการยกเลิกผู้ใช้สิทธิบัตรทอง ของโรงพยาบาลเอกชนทั้ง9แห่ง  จำนวน 2.3 แสนคน และเพื่อให้การรักาต่อเนื่อง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข ได้ติดตามการดูแลผู้ใช้สิทธิบัตรทองในโรงพยาบาลทั้ง 9 แห่ง อย่างใกล้ชิด

 

 

พร้อมย้ำว่า สปสช. ได้หารือกับโรงพยาบาลทั้ง 9 แห่ง และกรุงเทพมหานคร และมีมาตรการรองรับเพื่อให้ประชาชนยังได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ระหว่างการรักษา รวมถึงมีช่องทางเลือกหน่วยบริการใหม่โดยสะดวก

 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (10 ต.ค. 65) เป็นต้นไป สปสช. จะเปิดให้ประชาชนที่หน่วยบริการปฐมภูมิและประจำถูกยกเลิกซึ่งมีอยู่ประมาณ 2.3 แสนคน จากโรงพยาบาล7 แห่ง ประกอบด้วย รพ.ประชาพัฒน์, รพ.นวมินทร์, รพ.เพชรเวช, รพ.ผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท2, รพ.แพทย์ปัญญา, รพ.บางมด และ รพ.กล้วยน้ำไท

 

สามารถเลือกหน่วยบริการใหม่ได้ผ่าน 4 ช่องทาง ประกอบด้วย 1) แอปพลิเคชัน สปสช. เลือกเมนูลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการ 2)ไลน์ สปสช. ไลน์ไอดี @nhso เลือกเมนู เปลี่ยนหน่วยบริการด้วยตนเอง 3) สายด่วน สปสช. โทร.1330 และ 4) ลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการด้วยตนเองได้ที่ที่ทำการของ สปสช. ชั้น 2 อาคารบี ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า สปสช. ได้แจ้งว่าประชาชนที่ต้องเลือกหน่วยบริการปฐมภูมิและประจำใหม่ครั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องเร่งรีบ ให้พิจารณาหน่วยบริการที่ใกล้บ้านหรือสะดวกก่อนตัดสินใจเลือก สามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการใกล้บ้านได้ที่เว็บไซต์

 

สปสช.http://mscup.nhso.go.th/mastercup/ หรือสอบถามสายด่วน สปสช. 1330 ซึ่งระหว่างที่ยังไม่ได้เลือกหน่วยบริการใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีสถานะ “สิทธิว่าง” นี้ สปสช. ได้หารือกับหน่วยงานเกี่ยวข้องจัดเตรียมหน่วยบริการไว้รองรับแล้ว

 

โดยหากเจ็บป่วยสามารถไปรับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายของ สปสช. ที่ไหนก็ได้ ทั้งคลินิกชุมชนอบอุ่น ศูนย์บริการสาธารณสุข หรือสถานพยาบาลอื่นๆ ในระบบ เช่น คลินิกเวชกรรม คลินิกการพยาบาล ร้านยา ฯลฯ โดยตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลในเครือข่ายได้ที่ที่ https://map.nostramap.com/NostraMap/ (ดูที่ “ชั้นข้อมูล” ที่ระบุว่า สถานพยาบาลในระบบ สปสช.) หรือแอปพลิเคชั่น NOSTRA Map

 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ส่วนผู้ที่มีโรงพยาบาลเอกชน 9 แห่ง เป็นหน่วยบริการรับส่งต่อ ในช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค. 65 รวม 3 เดือนนี้ สปสช. ได้หารือกับกรุงเทพมหานครและกรมการแพทย์ เพื่อจัดหาโรงพยาบาลรับส่งต่อให้เป็นการชั่วคราวแล้ว เมื่อดำเนินการจัดสรรโรงพยาบาลรับส่งต่อแห่งใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการแจ้งให้ผู้มีสิทธิทราบต่อไป

 

นอกจากนี้ กลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษา สปสช. ได้ขอความร่วมมือโรงพยาบาลเอกชนทั้ง 9 แห่ง ให้การรักษาผู้ป่วยต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี 2565 เช่น กลุ่มผู้ป่วยในที่เข้าแอดมิต (Admitted) กลุ่มที่ต้องรักษาเร่งด่วน หรือมีนัดการรักษา เช่น

 

ผู้ป่วยมีนัดผ่าตัด หญิงตั้งครรภ์ใกล้คลอด ผู้ป่วยมะเร็งที่มีนัดรังสีรักษา เคมีบำบัด ผู้ป่วยนัดตรวจอัลตราซาวนด์ ตรวจซีที สแกน (CT Scan) ตรวจเอ็มอาร์ไอ (MRI) เป็นต้น ส่วนผู้ป่วยที่ถูกส่งตัวจากโรงพยาบาลเอกชน 9 แห่ง ไปรับการรักษาในโรงพยาบาลอื่นที่มีศักยภาพสูงกว่า ยังคงไปรับการรักษาได้ตามปกติโดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว

 

ทั้งนี้ ประชาชนที่มีสิทธิบัตรทองและมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการ สามารถโทรสอบถามสายด่วน สปสช. 1330 จะมีเจ้าหน้าที่ตอบคำถามพร้อมให้คำแนะนำตลอด 24 ชั่วโมง