อัพเดทแผนสร้างรถไฟฟ้า 5 เส้นทาง คืบหน้าถึงไหน-เปิดบริการเมื่อไร

08 ต.ค. 2565 | 10:21 น.

“รฟม.” กางแผนอัพเดทแผนสร้างรถไฟฟ้า 5 เส้นทาง เผยคืบหน้าสัญญางานโยธาถึงไหนแล้ว พร้อมเปิดให้บริการเมื่อไร คลิกที่นี่

รายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า สำหรับความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม. ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565  ดังนี้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ความก้าวหน้างานโยธา 97.74%แบ่งเป็น 6 สัญญา ประกอบด้วย สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-รามคำแหง12 โดย CKST Joint Venture คืบหน้า 99.99%  สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินช่วงรามคำแหง12-หัวหมาก โดย CKST Joint Venture คืบหน้า 99.99%  

 

อัพเดทแผนสร้างรถไฟฟ้า 5 เส้นทาง คืบหน้าถึงไหน-เปิดบริการเมื่อไร


สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินช่วงหัวหมาก-คลองบ้านม้า โดย ITD คืบหน้า 99.99% สัญญาที่ 4  งานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับช่วงคลองบ้านม้า-สุวินทวงศ์ โดย UNIQUE คืบหน้า 87.57%  สัญญาที่ 5 งานก่อสร้างอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจร โดย CKST Joint Venture คืบหน้า 98.58%  และสัญญาที่ 6 งานก่อสร้างระบบราง โดย UNIQUE คืบหน้า 87.23%  

 

 

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ระยะทาง 22.5 กิโลเมตร จำนวน 17 สถานี (สถานีใต้ดิน 10 สถานี และสถานียกระดับ 7 สถานี) โดยจะก่อสร้างในช่วงดังกล่าวแล้วเสร็จทั้งหมด และพร้อมส่งมอบคืนพื้นที่ผิวจราจรให้กับประชาชนได้สัญจรได้ตามปกติ ภายในเดือนตุลาคม 2565 ซึ่งจะเปิดให้บริการได้ภายในปี 2568 ขณะที่รถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-บางขุนนนท์ ระยะทาง 13.4 กิโลเมตร รวม 11 สถานี โดยจะเป็นสถานีใต้ดินทั้งหมด มีแผนเปิดให้บริการปี 2570 
 

รายงานข่าวจากรฟม. กล่าวต่อว่า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง ความก้าวหน้างานโยธา 96.96% ความก้าวหน้างานระบบรถไฟฟ้า 96.56% ความก้าวหน้าโดยรวม 96.79% โดยมีแผนเปิดให้บริการบางส่วนของเส้นทางในเดือนมกราคม 2566 และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในเดือนมิถุนายน 2566

 

อัพเดทแผนสร้างรถไฟฟ้า 5 เส้นทาง คืบหน้าถึงไหน-เปิดบริการเมื่อไร

ขณะที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี ระยะทาง 34.5 กิโลเมตร ความก้าวหน้างานโยธา 92.82% ความก้าวหน้างานระบบรถไฟฟ้า 91.74% ความก้าวหน้าโดยรวม 92.28% โดยจะมีการทดสอบระบบการเดินรถประมาณ 5 เดือน คาดว่าจะเริ่มทยอยเปิดให้บริการเป็นบางช่วงได้อย่างช้าไม่เกินไตรมาส 1 ปี 2566 

 

 

ส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช - เมืองทองธานี รวมระยะทาง 2.8 กิโลเมตร ความก้าวหน้างานโยธา 5.65% ความก้าวหน้างานระบบรถไฟฟ้า 3.27% ความก้าวหน้าโดยรวม 4.86% จะใช้ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 37 เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จเปิดให้บริการได้บางส่วนช่วงต้นปี 2566 และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี 2568

อัพเดทแผนสร้างรถไฟฟ้า 5 เส้นทาง คืบหน้าถึงไหน-เปิดบริการเมื่อไร
 

รายงานข่าวจากรฟม.กล่าวต่อว่า  โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) หรือสายสีม่วงใต้ ความก้าวหน้างานโยธา 3.42% ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการสำรวจโบราณคดีและสาธารณูปโภค แบ่งสัญญาการก่อสร้างงานโยธาเป็น 6 สัญญา ประกอบด้วย สัญญาที่ 1 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงเตาปูน – หอสมุดแห่งชาติ โดย CKST-PL JOINT VENTURE (บมจ. ช.การช่าง และ บมจ. ซิโน-ไทย) คืบหน้า 3.17% สัญญาที่ 2 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงหอสมุดแห่งชาติ – ผ่านฟ้า โดย CKST-PL JOINT VENTURE (บมจ. ช.การช่าง และ บมจ. ซิโน-ไทย) คืบหน้า 3.22% 

 

 

 

สัญญาที่ 3 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงผ่านฟ้า – สะพานพุทธ โดย ITD – NWR MRT JOINT VENTURE (บมจ. อิตาเลียนไทย และ บมจ. เนาวรัตน์พัฒนาการ) คืบหน้า 5.79% สัญญาที่ 4 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงสะพานพุทธ – ดาวคะนอง โดย บมจ. ยูนิค คืบหน้า 3.37% สัญญาที่ 5 งานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับ ช่วงดาวคะนอง - ครุใน อาคารจอดรถไฟฟ้า (Stabling Yard) และอาคารจอดแล้วจร (Park & Ride) โดย บมจ.อิตาเลียนไทยฯ คืบหน้า 1.24% สัญญาที่ 6 งานออกแบบและก่อสร้างระบบรางตลอดแนวเส้นทางโครงการโดย บมจ.อิตาเลียนไทยฯ คืบหน้า 3.88% 

อัพเดทแผนสร้างรถไฟฟ้า 5 เส้นทาง คืบหน้าถึงไหน-เปิดบริการเมื่อไร

 

ทั้งนี้รฟม.ได้ระบุกรอบระยะเวลาดำเนินงานสำหรับการก่อสร้างงานโยธาของรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ทั้ง 6 สัญญา ไว้ที่ 2,005 วัน นับจากวันที่ รฟม. ได้มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน (Notice to Proceed: NTP) ให้กับผู้รับจ้าง โดยตามแผนได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วในช่วงที่ผ่านมา และคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในปี 2570