สพฐ.สัญจรเดินสาย 6 ภูมิภาค แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

25 มิ.ย. 2567 | 08:39 น.

สพฐ.สัญจรเดินสาย 6 ภูมิภาค จัดครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา จุดที่สอง ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ.  ได้จัดโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา เดินสาย 6 ภูมิภาคดังนี้

 • จังหวัดแพร่
 •  พระนครศรีอยุธยา
 • สุราษฎร์ธานี
 • สระแก้ว
 • มุกดาหาร
 • กาญจนบุรี

โดยการสัญจรทุกจุดมีคณะกรรมการกำกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของรัฐบาล ร่วมสัญจรด้วย

 

จุดที่ 1

 • ภาคเหนือ จังหวัดแพร่ ที่โรงเรียนนารีรัตน์ ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567

 จุดที่ 2

 • ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567

จุดที่ 3

 • ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567

จุดที่ 4

 • ภาคตะวันออก จังหวัดสระแก้ว ที่โรงเรียนสระแก้ว ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567

จุดที่ 5

 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดมุกดาหาร ที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567

จุดที่ 6

 • ภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567 

 

สพฐ.สัญจรเดินสาย 6 ภูมิภาค แก้ไขปัญหาหนี้สินครู

“สพฐ. สัญจรฯ ทั้ง 6 จุดนี้ นอกจากจะเป็นการขอบคุณสหกรณ์ พร้อมให้กำลังใจสถานีแก้หนี้แล้ว ยังเป็นการประชุมเพื่อกำกับ ติดตาม ประเมินผล และแก้ปัญหาการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, กำชับนโยบาย แนวทางการตรวจสอบ ควบคุมเงินเดือน รายรับรายจ่ายของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีสภาพคล่องทางการเงินสูงขึ้น มีเงินเดือนเหลือมากกว่าร้อยละ 30, ช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานของสถานีแก้หนี้ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้สมาชิก เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรับฟังปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สิน” ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ.