รีบ"ยืนยันตัวตนซิมการ์ด"ตั้งแต่ 6 เลขหมายขึ้นไป ใกล้หมดเขต

30 พ.ค. 2567 | 12:32 น.

กสทช. ประกาศให้ผู้ถือครองซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่ตั้งแต่ 6-100 เลขหมาย ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนภายในกำหนด มิฉะนั้นอาจถูกระงับการใช้งานซิม อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มผู้ถือครอง และวันสุดท้ายของการยืนยันตัวตน

ตามประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ผู้ถือครองซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่ตั้งแต่ 6 เลขหมายขึ้นไปจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตน โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพนำซิมที่ไม่มีการยืนยันตัวตนไปใช้ในการหลอกลวง ก่ออาชญากรรมออนไลน์ หรือสร้างภัยสาธารณะ

กลุ่มผู้ถือครองที่ต้องยืนยันตัวตนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้:

  • ผู้ถือครองซิม 6-100 เลขหมาย ต้องยืนยันภายในวันที่ 13 ก.ค. 2567 มิฉะนั้นจะถูกระงับสัญญาณให้บริการ ไม่สามารถโทรออก ส่ง SMS หรือใช้อินเทอร์เน็ตได้ แต่ยังรับสายได้
  • ผู้ถือครองซิมตั้งแต่ 101 เลขหมายขึ้นไป หมดเขตยืนยันตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. 2567 ที่ผ่านมา ปัจจุบันมีซิมจำนวนมากถูกระงับการใช้งานชั่วคราวแล้ว

สำหรับผู้ถือครองซิมการ์ดตั้งแต่ 6-100 เลขหมาย ขณะนี้มีการยืนยันตัวตนแล้วทั้งสิ้น 691,067 เลขหมาย จากจำนวนที่เข้าข่าย 3,981,251 เลขหมาย คงเหลือ 3,290,184 เลขหมาย ที่ยังไม่มายืนยันตน

ผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน สามารถดำเนินการได้ที่ศูนย์บริการ หรือตามวิธีการลงทะเบียนของค่ายมือถือนั้นๆ ก่อนหมดเขตเพื่อรักษาการใช้งานซิมของคุณต่อไป