เปิดแผนจัดซื้อจัดจ้าง "เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์" งบฯกว่า 131 ล้าน

14 มี.ค. 2567 | 09:24 น.

เปิดแผนจัดซื้อจัดจ้าง "การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย" โครงการ Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 พบ ใช้งบรวมกว่า 131 ล้าน

จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ได้เห็นชอบ งบกลาง 104.872 ล้านบาท กรณีฉุกเฉินเพื่อดำเนินการจัดงาน Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 ให้กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์งานสงกรานต์ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล ผลักดันให้ประเทศไทยติด 1 ใน 10 ประเทศสุดยอดเฟสติวัลของโลก นำไปสู่การใช้ Soft Power ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นการสร้างสิทธิบัตร Intellectual Property Festival (IP Festival) เพื่อเชิดชูงานที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย

และเป็นการเฉลิมฉลองที่ยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้ "สงกรานต์ในประเทศไทย" เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

เปิดแผนจัดซื้อจัดจ้าง \"เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์\" งบฯกว่า 131 ล้าน

สำหรับวงเงิน 104.872 ล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการ Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 นั้นแบ่งเป็น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จำนวน 72.872 ล้านบาท และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจำนวน 32 ล้านบาท

นอกจากนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ยังได้เตรียมขอสนับสนุนงบจัดงานสงกรานต์ในพื้นที่อัตลักษณ์ทั่วประเทศไทย อีกจำนวน 30 ล้านบาท

เปิดแผนจัดซื้อจัดจ้าง \"เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์\" งบฯกว่า 131 ล้าน

ล่าสุด เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในโครงการงาน Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 จำนวน 3 โครงการ งบประมาณรวมกว่า 131 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการ "โครงการประชาสัมพันธ์การจัดงาน Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567

  • รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P67030015271 โดยกองเผยแพร่โฆษณาต่างประเทศ
  • งบประมาณโครงการ 37,800,000 บาท คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ในเดือนมีนาคม 2567

เปิดแผนจัดซื้อจัดจ้าง \"เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์\" งบฯกว่า 131 ล้าน

2. โครงการ Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567

  • รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P67030010213 โดยกองสร้างสรรค์กิจกรรม
  • งบประมาณโครงการ 93,965,500 บาท คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ในเดือนมีนาคม 2567

เปิดแผนจัดซื้อจัดจ้าง \"เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์\" งบฯกว่า 131 ล้าน

3. โครงการ กิจกรรมอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ ประเทศไทย ในงาน Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567

  • รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P67030012587 โดยกองวางแผนลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  • งบประมาณโครงการ 30,000,000 บาท คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ในเดือนมีนาคม 2567

เปิดแผนจัดซื้อจัดจ้าง \"เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์\" งบฯกว่า 131 ล้าน
ทั้งนี้ ททท.คาดการณ์ว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน 2567 บรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจะมีการเดินทางอย่างคึกคักมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะส่งผลให้เกิดรายได้รวมประมาณ 24,420 ล้านบาท สำหรับตลาดในประเทศ คาดว่าจะมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ 4,299,500 คน-ครั้ง และใช้จ่ายสร้างรายได้หมุนเวียน 15,660 ล้านบาท

ขณะที่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทย 510,000 คน สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวประมาณ 8,760 ล้านบาท เติบโตประมาณ 49% จากปี 2566 โดยสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร คาดว่าในช่วงการจัดกิจกรรมจะสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวประมาณ 3,690 ล้านบาท และมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 653,590 คน/ครั้ง