“เซเนกัล” ติดใจข้าวไทย เผยปี67 ม.ค.-ก.พ. ส่งออกแล้ว 60,000 ตัน

01 มี.ค. 2567 | 08:49 น.

รัฐมนตรีกระทรวงการค้าของเซเนกัลเข้าพบ “ภูมิธรรม” รองนายกรัฐมนตรีฯ เพื่อขอซื้อข้าวไทยสำหรับความมั่นคงทางด้านอาหารภายในประเทศ โดยในปี 67 (ม.ค. - ก.พ.) ไทยส่งออกข้าวไปเซเนกัลประมาณกว่า 60,000 ตัน

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเป็นช่วงระหว่างการเข้าร่วมประชุมติดตามผลการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ 13 (The WTO's 13th Ministerial Conference: MC13)
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) รัฐมนตรีกระทรวงการค้า และวิสาหกิจขนาดกลางและเล็กของสาธารณรัฐเซเนกัล Mr. Abdou Karim FOFANA ได้ขอเข้าพบหารือในระดับทวิภาคี (Bilateral Meeting)

โดยรัฐมนตรีการค้าฯ ของเซเนกัลได้แสดงความสนใจที่จะขอซื้อข้าวจากไทยในปีนี้ เพื่อรักษาเสถียรภาพความมั่นคงทางด้านอาหารภายในประเทศ (Food Security) เนื่องจากเซเนกัลก็ยังไม่สามารถเพาะปลูกข้าวให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคข้าวภายในประเทศ และกังวลผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญ

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการส่งเสริมการส่งออกสินค้าไทยไปเซเนกัล ได้เสนอให้เซเนกัลนำเข้าสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมของไทย ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

“เซเนกัล” ติดใจข้าวไทย เผยปี67 ม.ค.-ก.พ. ส่งออกแล้ว 60,000 ตัน

นอกจากนี้ ยังได้เชิญรัฐมนตรีการค้าฯ ของเซเนกัลเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX ANUGA 2024 ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ไทย จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

ทั้งนี้ เซเนกัลถือว่าเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทยมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี โดยเฉพาะสินค้าข้าว ซึ่งในปี 2565 – 2566 ติดกลุ่ม 1 ใน 10 ของตลาดส่งออกข้าวไทย โดยไทยส่งออกข้าวไปเซเนกัลประมาณกว่า 200,000 ตัน/ปี ซึ่งประมาณกว่า 80% เป็นข้าวหอมมะลิไทย และในปี 2567 (ม.ค. - ก.พ.) ไทยส่งออกข้าวไปเซเนกัลประมาณกว่า 60,000 ตัน

 

“เซเนกัล” ติดใจข้าวไทย เผยปี67 ม.ค.-ก.พ. ส่งออกแล้ว 60,000 ตัน

และในระหว่างการพบหารือกับรัฐมนตรีการค้าฯ ของเซเนกัล ได้ขอให้เซเนกัลสนับสนุนนำเข้าข้าวไทยเพิ่มขึ้น และแสดงความพร้อมที่จะเป็นแหล่งนำเข้าข้าว และส่งมอบข้าวที่มีคุณภาพมาตรฐานให้เซเนกัลในทุกสถานการณ์ตลอดไปด้วย “เซเนกัล” ติดใจข้าวไทย เผยปี67 ม.ค.-ก.พ. ส่งออกแล้ว 60,000 ตัน