'กยศ.' ยัน อนุมัติเงินกู้ทุกรายแล้ว เร่ง นักศึกษาตกค้าง รีบดำเนินการในระบบ

22 ธ.ค. 2566 | 09:33 น.

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เผย อนุมัติเงินกู้นักศึกษาที่ยื่นในระบบทุกรายแล้ว หากยังมีตกค้าง ขอให้รีบดำเนินการในระบบ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เผยความคืบหน้ากรณีการอนุมัติเงินกู้ยืมให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษที่ติดปัญหาเกี่ยวกับการขอกู้ยืมเงินจากกองทุน ซึ่งขณะนี้กองทุนได้อนุมัติเงินกู้ยืมให้แก่นักศึกษาทุกรายที่ยื่นคำขอกู้ยืมและแนบเอกสารในระบบถูกต้องครบถ้วนแล้ว หากนักศึกษารายใดที่ยื่นคำขอกู้ค้างไว้ให้รีบดำเนินการแนบเอกสารเข้ามาในระบบ เพื่อกองทุนจะได้ดำเนินการอนุมัติต่อไป 

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า “จากกรณีที่มีข่าว นักศึกษาผู้กู้ยืมของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษหลายรายได้ร้องต่อสื่อมวลชนว่ายังไม่ได้รับการอนุมัติเงินกู้ยืมจากกองทุนนั้น

ขณะนี้กองทุนได้อนุมัติเงินกู้ยืมให้แก่นักศึกษาทุกคนที่ยื่นเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว หากนักศึกษารายใดที่ยื่นคำขอกู้ค้างไว้ให้รีบดำเนินการแนบเอกสารเข้ามาในระบบ เพื่อกองทุนจะได้ดำเนินการอนุมัติต่อไป และจากที่กองทุนได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่เป็นข่าวมาอย่างต่อเนื่องยังพบว่าทุกรายได้รับอนุมัติการกู้ยืมเรียบร้อยแล้วและได้รับค่าครองชีพจนถึงปัจจุบัน แต่หากกองทุนตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาแล้วพบว่ารายใดทำงานประจำอยู่แล้ว จะไม่สามารถให้กู้ยืมได้เพราะไม่ตรงตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิกู้

กองทุนขอยืนยันว่า กองทุนเป็นหน่วยงานที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลน ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามที่กองทุนกำหนดจะได้รับสิทธิในการกู้ยืมทุกราย หากนักเรียน นักศึกษารายใดอยากเรียน ต้องได้โอกาสในการเรียนอย่างแน่นอนเพราะความยากจนจะไม่ใช่อุปสรรคของการเข้าถึงการศึกษาอีกต่อไป” ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าวในที่สุด