svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ตลาดนัดคลองผดุง ตลาดทุนของ (รง.)ไทย21 วันทำรายได้กว่า 19 ล้านบาท

25 พฤษภาคม 2559
พลเอก วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดตลาดนัดคลองผดุง ตลาดทุนของ (รง.)ไทย มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานพันธมิตรและมอบแผนธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยมีหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวรายงานผลการจัดงาน และนายพรหมโชติ ไตรเวช หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับมอบป้ายตลาดนัดคลองผดุงฯ จากกระทรวงแรงงาน ณ ตลาดนัดคลองผดุง ข้างทำเนียบรัฐบาล โดยกล่าวว่า ย้อนหลังไปประมาณปีเศษ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีแนวคิดที่ต้องการทำให้ประชาชนได้สร้างงาน สร้างความสุข สร้างโอกาส ให้คนที่ไม่ได้ทำธุรกิจ ได้ทำธุรกิจ คนที่เริ่มทำธุรกิจได้มีโอกาสมาขายสินค้า ทำอย่างไรให้ผู้ค้า ผู้ขาย และผู้ซื้อได้มาเจอกัน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากต่างจังหวัดได้มาขายในกรุงเทพฯ ถือเป็นดัชนีชี้วัดความสุขที่เป็นสิ่งสำคัญที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดเมื่อเทียบกับตัวเลขผู้เข้าชมหรือยอดการขาย ซึ่งบ้านเมืองจะไปได้ เศรษฐกิจต้องเข้มแข็ง สังคมต้องเข้มแข็งจากภายใน ตามนโยบาย ‘ประชารัฐ’ ของนายกรัฐมนตรี

“กระทรวงแรงงานไม่เพียงแต่เป็นเจ้าภาพจัดงานตลาดคลองผดุงฯ เท่านั้น แต่เป็นกระทรวงเศรษฐกิจที่มีส่วนช่วยสร้างเศรษฐกิจให้ประเทศไทย พี่น้องแรงงานมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้ภาคเศรษฐกิจฟื้นตัว กระทรวงแรงงานทำให้แรงงานถูกกฎหมายและช่วยสังคมให้ดีขึ้นทั้งแรงงานที่อยู่ในประเทศไทยและแรงงานที่อยู่ในต่างประเทศ” พลเอก วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าว

หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการสานต่อแนวคิดของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของไทยนำสินค้ามาจำหน่ายอย่างเป็นรูปธรรมโดยขับเคลื่อนผ่านการจัดงานตลาดนัดคลองผดุง ตลาดทุนของ (รง.)ไทย เพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชนทุกหมู่แหล่าทั้งผู้ที่มาเยี่ยมชมงานและผู้ประกอบการที่นำสินค้ามาจำหน่าย ซึ่งรูปแบบดำเนินกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 สัปดาห์ แต่ละสัปดาห์มีธีมงาน ซึ่งประกอบด้วย สัปดาห์แรก (พืชพันธุ์วันมงคล) ระหว่างวันที่ 3-9 พฤษภาคม สัปดาห์ที่สอง (แพรพรรณ อัญมณี) ระหว่างวันที่ 10 -16 พฤษภาคม และสัปดาห์ที่สาม (ผลิตภัณฑ์ของดีวิถีแรงงาน) ระหว่างวันที่ 17-24 พฤษภาคม ตลอดระยะเวลา 21 วัน จุดเด่นของการจัดงานนี้จะมีการฝึกอาชีพให้กับผู้สนใจทุกวัน นอกจากนี้มีผู้ประกอบการที่มาจำหน่ายสินค้าในงานยังเป็นกลุ่มอาชีพที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้เข้าไปฝึกทักษะเพื่อต่อยอดจนมีฝีมือและมีกิจกรรมส่งเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งการนำเยาวชนที่ชนะการแข่งขันฝีมือแรงงานมาแสดงทักษะอาชีพด้วย

สำหรับสินค้ายอดนิยม อาทิ เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย เครื่องเงิน ผ้าฝ้ายสำเร็จรูป ของใช้ตกแต่งบ้าน และสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น ขณะเดียวกันได้จัดให้มีกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดจากกรมการค้าภายใน การจัดงานครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งมีผู้เข้าชมงานรวมกว่า 65,000 ราย

นายพรหมโชติ ไตรเวช หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ประชาสัมพันธ์การจัดงานตลาดนัดคลองผดุงฯ หลังจากรับมอบป้ายตลาดคลองผดุงจากกระทรวงแรงงาน ซึ่งกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นภายใต้ชื่องาน "ท่องเที่ยวสุขใจ กีฬาไทยสุขกาย เศรษฐกิจก้าวไกล รวมใจประชารัฐ" ในระหว่างวันที่ 3-24 มิถุนายน 2559 ณ ตลาดนัดคลองผดุง ข้างทำเนียบรัฐบาล โดยจะเน้นการท่องเที่ยวทั่วไทยได้ทุกวันไม่มีวันหยุด ส่วนเรื่องการกีฬาจะนำนักกีฬาที่มีชื่อเสียงเข้าร่วมงานเพื่อแสดงถึงศักยภาพและความสามารถของนักกีฬาไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ