svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐานบัญชีเพื่อคนไทย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็กด่วน

12 มีนาคม 2566

เปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐานบัญชีเพื่อคนไทย หลัง กระทรวงการคลัง เปิดให้ผู้มีเงินรายได้น้อย ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ใครบ้างมีสิทธิ์

เปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐานบัญชีเพื่อคนไทย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  สัปดาห์หน้าจะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ที่ 3 ที่ กระทรวงการคลัง เปิดให้ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนที่ผ่านคุณสมบัติจำนว 13.59 ล้านราย ตรวจสอบคุณสมบัติเป็นรอบแรก

มีรายงานล่าสุดจากกระทรวงการคลัง ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 (โครงการฯ) ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จจำนวนทั้งสิ้น 5,702,819 ราย สำหรับจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. จำนวนทั้งสิ้น 861,038 ราย

ยืนยันตัวตน 3 แบงก์รัฐ ในห้างสรรพสินค้าได้แล้ว

สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 กระทรวงการคลัง เปิดให้ผู้ ผู้ผ่านเกณฑ์สามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ตามวันและเวลาของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ ในเดือนมีนาคม 2566 ผู้ผ่านเกณฑ์สามารถยืนยันตัวตนได้ทุกวัน รวมวันเสาร์ -อาทิตย์ โดยสาขาทั่วไปตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. และสาขาในห้างสรรพสินค้าตั้งแต่เวลา 11.00 – 16.00 น. เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3 ธนาคารรัฐ

ไม่มีบัญชีรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ได้ไหม?

สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน  ผ่านเกณฑ์ที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารจะต้องเปิดบัญชีธนาคารและผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชน

เปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐานบัญชีเพื่อคนไทย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ใครบ้างมีสิทธิ์

บัญชีเงินฝากพื้นฐานบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66

  • คนไทยอายุตั้งแต่  65 ปีขึ้นไป
  • ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสการแห่งรัฐ
  • บัญชี เงินฝากที่ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี ประเภทบัญชีดังกล่าวเป็นการให้บริการเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
  • ผู้ที่ประสงค์จะเปิดบัญชีดังกล่าวสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเปิดบัญชีได้จากธนาคารพาณิชย์ทั้ง 14 แห่งทุกสาขาทั่วประเทศ

ที่มา: กระทรวงการคลัง