svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เช็กสิทธิยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 บัตรคนจน ดูชัดๆกันอีกรอบ

07 มีนาคม 2566

เช็กสิทธิยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 บัตรคนจน ผ่าน-ไม่ผ่าน เพื่อตรวจสอบสถานะเช็กคุณสมบัติผ่านช่องทางไหนดูชัดๆกันอีกรอบที่นี่

เช็กสิทธิยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 บัตรคนจน ผ่าน-ไม่ผ่าน เพื่อตรวจสอบสถานะคุณสมับติรอบแรก ความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่สองแล้ว ที่กระทรวงการคลังเปิดให้ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ที่ผ่านคุณสมบัติรอบแรกจำนวน 13.59 ล้านราย จากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 22 ล้านราย

ล่าสุด กระทรวงการคลัง ได้แจ้งผลผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วจำนวน 1.74 ล้านคน ไม่ได้รับสิทธิขอยื่นอุทธรณ์ 4.97 แสนคน

เช็กสิทธิยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 บัตรคนจน ผ่าน-ไม่ผ่าน เพื่อตรวจสอบสถานะ ดูกันชัดๆ อีกรอบ รายละเอียดดังนี้

1. เช็กสิทธิยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ได้ด้วยตนเอง หรือ คนชรา และ ผู้ป่วยติดเตียงให้คนในครอบครัว สามารถเช็คสิทธิได้ โดยไปที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th  ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน

 2. ไปที่หน่วยลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง ที่ว่าการ อำเภอทั้ง 878 อำภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต และ ศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน สำหรับการตรวจสอบผลการพิจารณา คุณสมบัติในช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงาน รับลงทะเบียนแต่ละแห่ง

3. โทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (โทร. 02 109 2345) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (โทร. 09 4858 9794) และ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502, 3503, 3506, 3536, 3542, 3518 หรือโทร. 08 5842 7102 , 08 5842 7103, 08 5842 7104 ,08 5842 7105, 08 5842 7106, 08 5842 7107) ในช่วงวันจันทร์ – วันศุกร์ตามเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน

 

เช็กสิทิธยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 บัตรคนจนผ่าน 3 ธนาคารดังนี้

เมื่อเช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ตรวจสอบสถานะผ่านแล้ว กระทรวงการคลัง ให้ไปยืนยันตัวตนด้วยตนเอง หรือ ไปเป็นตัวแทนมอบอำนาจโดยจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน โดยไปที่

ธนาคารกรุงไทย

  • ให้บริการยืนยันตัวตน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ยังไม่มีกำหนดวันสิ้นสุดให้บริการ

ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.

  • ให้บริการยืนยันตัวตนเป็นเวลา 180 วัน นับจากวันที่ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 27 สิงหาคม 2566

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน 3 ธนาคาร

ยืนยันตัวตนไม่ผ่านต้องทำอย่างไร?

 

 

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66

  • ยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-1 พ.ค.66
  • ผ่านทางเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • ผ่านทางหน่วยงานลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน เป็นต้น.

ที่มา: โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ