svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สนง.คลัง เปิดจุดลงทะเบียนเช็คด่วน

04 มีนาคม 2566

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สนง.คลัง จังหวัดแพร่ เปิดจุดลงทะเบียนผ่าน 3 ธนาคารออมสิน,ธ.ก.ส. และ กรุงไทย ที่ไหนบ้างดูไทม์ไลน์ทั้งหมดด่วน

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านไปแล้วตรวจสอบคุณสมบัติลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบแรก จำนวน 14.59 ล้านราย จากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 22 ล้านราย

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กระทรวงการคลัง เปิดเผยข้อมูลเมื่อวันที่ 3 มี.ค.66 เมื่อเวลา 16.00 น. ปรากฏว่ามีผู้ตรวจสอบสิทธิยืนยันตัวตน 1.74 ล้านคน ไม่ได้รับสิทธิขอยื่นอุทธรณ์ 4.97 แสนคน (ยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-1 พ.ค.66)

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน 3 ธนาคารดังนี้

ธนาคารกรุงไทย

 • ให้บริการยืนยันตัวตน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ยังไม่มีกำหนดวันสิ้นสุดให้บริการ

ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.

 • ให้บริการยืนยันตัวตนเป็นเวลา 180 วัน นับจากวันที่ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 27 สิงหาคม 2566

ล่าสุด สำนักงานคลัง จังหวัดแพร่ ได้ออกมาเปิดเผยผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  สามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ 3 ช่องทาง ได้แก่

1. ผ่านเว็บไซต์ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.th

2. ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน ได้แก่ สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ที่ว่าการอำเภอทั้ง 8 อำเภอ ในจังหวัดแพร่

3. โทรศัพท์สอบถาม สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ วันจันทร์ - วันศุกร์ตามเวลาทำการของหน่วยงาน โทร 054-511076, 054-522946, 054531953

ทั้งนี้ หากพบว่าสถานะการยืนยันตัวตนสมบูรณ์ ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติจึงจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2566 สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2566 เท่านั้น

สำหรับผู้ที่ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ปี 2565 แล้วพบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ปี 2565 ผู้ลงทะเบียนสามารถยื่นขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 1 พฤษภาคม 2566 ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

1. ผ่านเว็บไซต์ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.th

2. ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน ได้แก่ สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ที่ว่าการอำเภอทั้ง 8 อำเภอ ในจังหวัดแพร่

จุดยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดแพร่ มีดังนี้

ธ.ก.ส.สาขาหนองม่วงไข่

 • ตำบลหนวงม่วงไข่
 • ตำบลวังหลวง
 • ตำบลทุ่งแค้ว

ธนาคารออมสิน สาขาทุ่งโฮ้ง

(รับยืนยันตัวตน ในเขตอำเภอหนวงม่วงไข่)

 • ตำบลหนักธรรม
 • ตำบลน้ำรัด
 • ตำบลแม่คำมี

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดแพร่ ธ.ก.ส.สาขาร้องกวาง

 • ตำบลห้วยโรง
 • ตำบลไผ่โทน
 • ตำบลแม่ทราย

ธ.ก.ส.สาขาร้องเข็ม

 • ตำบลแม่ยางฮ้อ
 • ตำบลน้ำเลา
 • ตำบลร้องเข็ม
 • ตำบลบ้านเวียง

ธนาคารออมสิน สาขาร้องกว้าง

 • ตำบลแม่ยางตลาด
 • ตำบลทุ่งศรี
 • ตำบลร้องกวาง
 • ตำบลแม่ยางร้อง

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ธ.ก.ส.สาขาสอง

 • ตำบลหัวเมือง
 • ตำบลเตาปูน
 • ตำบลสะเอียง

ธ.ก.ส.สาขาทุ่งน้าว

 • ตำบลทุ่งน้าว
 • ตำบลห้วยหม้าย
 • ตำบลแดนชุมพล

ธนาคารออมสิน สาขาสอง

 • ตำบลบ้านกลาง
 • ตำบลบ้านหนุน

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ออมสิน

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดแพร่ ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดแพร่

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดแพร่