svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ครม.จัดงบกลางให้คลังเพิ่มทุน “เหมืองแร่โพแทช” อาเซียน 90 ล้าน

01 มีนาคม 2566

ครม.ไฟเขียวจัดงบกลางให้กระทรวงการคลังเพิ่มทุน “เหมืองแร่โพแทช” อาเซียน จำนวน 90 ล้าน ในบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) รอเอกชนเข้าร่วมทุนเพิ่ม

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เห็นชอบการเพิ่มทุนในโครงการเหมืองแร่โพแทช ของอาเซียน โดยเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนแรกในสัดส่วนของกระทรวงการคลัง จำนวน 90 ล้านบาท สำหรับบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) 

เพื่อคงสัดส่วนการถือหุ้นของรัฐบาลเจ้าของโครงการเป็นไปตามข้อตกลงพื้นฐานว่าด้วยโครงการอุตสาหกรรมอาเซียน (Basic Agreement) และให้โครงการสามารถดำเนินงานต่อไปได้

พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณาใช้จ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ 2566 เพื่อชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนแรกตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

ภาพประกอบข่าวโครงการเหมืองแร่โพแทช ของอาเซียน

“เหมืองแร่โพแทช” อาเซียน คืออะไร

โครงการ “เหมืองแร่โพแทช” ของอาเซียน นับเป็นเป็นโครงการภายใต้ข้อตกลงพื้นฐานว่าด้วยโครงการอุตสาหกรรมอาเซียน โดยไทยเป็นสมาชิกร่วมกับประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และบูรไน ซึ่งข้อตกลงกำหนดให้ประเทศเจ้าของโครงการต้องร่วมลงทุนไม่น้อยกว่า 60% ของยอดลงทุนทั้งหมด 

ขณะเดียวกัน รัฐบาลเจ้าของโครงการต้องลงทุนไม่น้อยกว่า 20% ของยอดเงินลงทุนนั้น โดยอีก 40% ประเทศสมาชิกอาเซียนจะเป็นผู้ลงทุน  

การดำเนินโครงการมีบริษัทอาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินโครงการ มีทุนจดทะเบียน 2,805.8 ล้านบาท และกระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่ 20% คิดเป็นเงิน 516.16 ล้านบาท ลักษณะของโครงการ เป็นการทำเหมืองใต้ดินซึ่งมีแร่โพแทชและเกลือหินเป็นผลผลิตสำคัญ ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ มีมูลค่าแหล่งแร่รวม 200,000 ล้านบาท 

ที่ผ่านมาได้เริ่มพัฒนาเหมืองขั้นต้นเพื่อการผลิตแร่โพแทชไว้แล้ว เช่น การขุดเจาะอุโมงค์เข้าสู่เหมืองใต้ดินเพื่อการขนส่ง การสร้างห้องใต้ดินเพื่อทดลองผลิตแร่โพแทช ซึ่งไม่พบปัญหาด้านวิศวกรรม 

เจอปัญหาหนักหาทุนทำไม่ได้

ขณะเดียวกันในช่วงที่ผ่านมา บริษัทอาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถหาทุนเพื่อดำเนินธุรกิจได้ แม้ภาครัฐโดยกระทรวงการคลังได้พยายามเพิ่มทุนแก่บริษัทหลายครั้ง เช่น ขยายนิยามผู้ถือหุ้นในสัดส่วนของรัฐบาลไทยให้ครอบคลุมรัฐวิสาหกิจไทย รวมถึงบริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจไทย แต่ไม่มีหน่วนงานใดสนใจ จึงไม่สามารถผลิตแร่ได้ตามเป้าหมาย

อีกทั้ง มีภาคเอกชนรายใหม่ให้ความสนใจที่จะลงทุนในโครงการ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเปลี่ยนแปลง กระทรวงการคลังจึงต้องเพิ่มทุนในครั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงพื้นฐานว่าด้วยโครงการอุตสาหกรรมอาเซียน

 

ภาพประกอบข่าวโครงการเหมืองแร่โพแทช ของอาเซียน

มูลค่าเหมืองแร่โพแทช กว่า 2 แสนล้าน 

โครงการเหมืองแร่โพแทชของอาเซียน จังหวัดชัยภูมิ เป็นโครงการทำเหมืองใต้ดินแร่โพแทช และเกลือหิน เมื่อนำแร่โพแทชที่ได้จากการทำเหมืองเข้าสู่กระบวนการแต่งแร่ จะได้โพแทสเซียมคลอไรด์ (KC) ประมาณ 17 ล้านตัน และเกลือหินจากการทำเหมืองประมาณ 7.7 ล้านตัน โดยมีมูลค่าแหล่งแร่รวมทั้งสิ้นประมาณ 2 แสนล้านบาท

สำหรับการพัฒนาเหมืองใต้ดิน โครงการได้เคยเตรียมการพัฒนาเหมืองใต้ดินในขั้นต้นเพื่อการผลิตแร่โพแทชไว้แล้ว โดยได้ขุดเจาะอุโมงค์แนวเอียง ขนาดความกว้าง 6 เมตร สูง 3 เมตร ยาว 935 เมตร ลงสู่ใต้ดินที่ระดับความลึก 190 เมตร จากระดับผิวดิน เพื่อใช้เป็นอุโมงค์เข้าสู่เหมืองใต้ดินและเพื่อการขนส่ง 

ทั้งนี้ได้เจาะอุโมงค์แนวราบยาวประมาณ 1,000 เมตร เข้าสู่ชั้นแร่เพื่อผลิตแร่ และได้ทดลองผลิตแร่โพแทชที่มีห้องผลิตแร่ขนาดความกว้าง 15 เมตร ยาว 60 เมตร สูง 25 เมตร จำนวน 3 ห้องผลิตแร่ ซึ่งแต่ละห้องผลิตแร่จะถูกกั้นด้วยเสาค้ำยันขนาดความกว้าง 20 เมตร โดยไม่พบปัญหาด้านวิศวกรรม และมีความพร้อมที่จะพัฒนา เป็นเหมืองใต้ดินต่อไป

จ้างที่ปรึกษาเช็คผลตอบแทนโครงการ

โครงการเหมืองแร่โพแทชของอาเซียน ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่

1.บริษัท Jacobs Solutions Inc. (เดิมชื่อ บริษัท Jacobs Engineering Group Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกา : เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านเทคนิคระดับมืออาชีพระหว่างประเทศโดยให้บริการด้านวิศวกรรม เทคนิคและการก่อสร้าง ได้ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในปี 2538 พบว่าอัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) เท่ากับ 12.2%

2.บริษัท ERCOSPLAN ประเทศเยอรมันนี : เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการ ให้คำปรึกษาและบริการด้านวิศวกรรมสำหรับอุตสาหกรรมแร่โพแทชและเกลือแร่ ได้ศึกษาความเป็นไปได้ ของโครงการในปี 2562 พบว่า IRR ของโครงการ เท่ากับ 12.1%