svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

SMEs แบงก์ ทุ่มงบหมื่นล้าน เปิดตัวสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าจูงใจรายย่อยเสียภาษีถูกต้อง

27 พฤษภาคม 2559
เอสเอ็มอีแบงก์ เปิดตัวสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท สนับสนุน SMEs จดแจ้งบัญชีเดียว ดอกเบี้ยต่ำ 5% ปีแรก พร้อมเงื่อนไขพิเศษสุด

รายงานข่าวจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลังได้มาเป็นพิธีเปิดตัวโครงการสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว อันเป็นนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลังที่ต้องการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs จดแจ้งบัญชีเดียวกับกรมสรรพากรในช่วงระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 15 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นไปตามที่รัฐบาลได้ออกพระราชกำหนดมาตรการบัญชีชุดเดียว และการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs

โดยการนี้เอสเอ็มอีแบงก์ได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่จดแจ้งบัญชีเดียวได้มีเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่อง ในการพัฒนาผลิตภาพการผลิตหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รวมทั้ง ขยาย ปรับปรุงกิจการ โดยมี 5 เงื่อนไขพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการเข้าสู่แหล่งทุนของธนาคาร

ทั้งนี้ 5 เงื่อนไขพิเศษ ของสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว คือ ให้กู้สูงสุดรายละ 5 ล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำ 5% ในปีแรก และปลอดชำระเงินต้นนาน 5 เดือน ผ่อนนาน 5 ปี นอกจากนี้ ถ้าเอกสารครบถ้วนเป็นไปตามเงื่อนไขธนาคารจะอนุมัติสินเชื่อใช้เวลารวดเร็ว ภายในเวลา 5 วันทำการ และสามารถใช้ บสย. ค้ำประกัน หรือ จะใช้หลักประกันตามหลักเกณฑ์ปกติของธนาคาร

สำหรับคุณสมบัติของผู้กู้ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์เงื่อนไขพิเศษจากสินเชื่อบัญชีเดียวดังกล่าว จะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีการยื่นงบการเงินกับหน่วยราชการตั้งแต่ 2 รอบปีบัญชีขึ้นไป และต้องผ่านการคัดกรองจากหน่วยงานพันธมิตรที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับทางธนาคาร โดยการนี้เอสเอ็มอีแบงก์ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ 3 หน่วยงานพันธมิตร คือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ที่จะคัดกรองผู้ประกอบการในโครงการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลเพื่อส่งสมาชิกเข้าร่วมโครงการกับธนาคาร

นอกจากนี้ยังรวมถึงหน่วยงานพันธมิตรที่ธนาคารเคยลงนามความร่วมมือก่อนหน้านี้กว่า 100 หน่วยงาน เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เป็นต้น ซึ่งสามารถคัดกรองสมาชิกของแต่ละสมาคมเข้าร่วมโครงการด้วยเช่นกัน เพื่อให้ประโยชน์กับสมาชิกได้โอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำและเงื่อนไขพิเศษจากธนาคาร

อย่างไรก็ตามเพื่อให้สินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ธนาคารได้เปิดโอกาสให้นิติบุคคลที่จดแจ้งบัญชีเดียว ที่เพิ่งเริ่มส่งงบการเงิน หรือ ผู้ประกอบการ SMEs นิติบุคคลทั่วไปและบุคคลธรรมดา ที่ไม่ได้จดแจ้งบัญชีเดียวกับกรมสรรพากร มีโอกาสใช้บริการสินเชื่อดังกล่าวด้วยเช่นกัน โดยสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจะปรับไปเป็นตามที่ธนาคารกำหนด

ธนาคารเชื่อว่าผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SMEs บัญชีเดียวนี้ จะช่วยตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสร้างโอกาสเข้าสู่แหล่งทุนของธนาคารทั้งด้านสินเชื่อและเติบโตไปสู่การร่วมลงทุน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจเติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนนโยบายการจัดทำบัญชีชุดเดียวของรัฐบาล และส่งผลบวกต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยภาพรวมและการจ้างงานต่อไป

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3,160 วันที่ 26 - 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559