svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“เอสอาร์ที แอสเสท” ปลุกพื้นที่ TOD ลุยศึกษาสถานีรถไฟธนบุรี 14 ไร่ 1.7 พันล้าน

23 กุมภาพันธ์ 2566

“เอสอาร์ที แอสเสท” จับมือ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช MOU ศึกษาสถานีรถไฟธนบุรี เฟสแรก 14 ไร่ 1.7 พันล้านบาท อัพเกรด TOD ขึ้นแท่นศูนย์กลางการแพทย์-เมืองสีเขียว คาดใช้เวลาศึกษา 6 เดือน ลุยเปิดประมูลดึงเอกชนเช่าพื้นที่ภายในปลายปีนี้ เร่งตอกเสาเข็มปี 67

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อดำเนินโครงการศึกษาการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟธนบุรีระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) ว่า

การลงนามบันทึกความเข้าใจ ในครั้งนี้จะมีคณะทำงานและกำกับดูแลการปฏิบัติงานการจัดทำแผนแม่บทโครงการสถานีรถไฟธนบุรีจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน เพื่อให้การจัดทำแผนแม่บทสำเร็จลุล่วงเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด 

“เอสอาร์ที แอสเสท” ปลุกพื้นที่ TOD ลุยศึกษาสถานีรถไฟธนบุรี 14 ไร่ 1.7 พันล้าน

สำหรับแนวทางการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ศูนย์กลางการแพทย์และเมืองสีเขียว 4 ด้าน ได้แก่ 
1. Connectivity Linkage เป็นการสนับสนุนโครงข่ายถนนและทางเดินที่มีการเชื่อมต่อในพื้นที่รอบโครงการกับสถานีรถไฟฟ้าและระบบขนส่งสาธารณะ
2. Green Environment สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ด้วยการใช้แนวความคิดพลังงานสะอาด สร้างสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. Medical Complex สนับสนุนแนวคิดการพัฒนาทางการแพทย์อย่างครบวงจรและศูนย์การเรียนรู้เพิ่มเติม สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โดย สร้างความร่วมมือกับโรงพยาบาลศิริราช
4. Intregrated Mixed Use Development สนับสนุนการพัฒนาสำหรับพื้นที่เชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัย โดย คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยเป็นสำคัญ
 

ทั้งนี้การจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟธนบุรี เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์และเมืองสีเขียว โดยคำนึงถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาบนหลักธรรมาภิบาล เป็นการพัฒนาที่ตอบโจทย์การอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางสู่โรงพยาบาล ศิริราชอย่างรวดเร็ว ประชาชนมีทางเลือกหลากหลายในการเดินทาง และทำให้พื้นที่โดยรอบสถานีเอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิตในทุกด้าน

“เอสอาร์ที แอสเสท” ปลุกพื้นที่ TOD ลุยศึกษาสถานีรถไฟธนบุรี 14 ไร่ 1.7 พันล้าน

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า โครงการศึกษาการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟธนบุรี โดย SRTA ในฐานะบริษัทลูกของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟธนบุรีและสถานีรถไฟฟ้าศิริราช ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และประโยชน์แก่สาธารณชน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาระบบคมนาคมและสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทาง Transit - Oriented Development หรือ TOD 

ส่วนการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟธนบุรีตามหลัก TOD นั้น อยู่ภายใต้กรรมสิทธิ์ของ รฟท.   โดยพื้นที่ดังกล่าวนอกจากเป็นสถานีรถไฟธนบุรีแล้ว มีการใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวกับโรงพยาบาล ที่จอดรถ ตลาด และที่พักอาศัย เนื่องจากอยู่ในพื้นที่เขตเมืองชั้นใน ตรงข้ามกับเกาะรัตนโกสินทร์ ติดกับโรงพยาบาลศิริราช จึงมีศักยภาพในการพัฒนาสูง สามารถพัฒนาเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร ศูนย์กลางการคมนาคม    

“เอสอาร์ที แอสเสท” ปลุกพื้นที่ TOD ลุยศึกษาสถานีรถไฟธนบุรี 14 ไร่ 1.7 พันล้าน  

ขณะเดียวกันทางฝั่งธนบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และเป็นศูนย์กลางการแพทย์ที่สำคัญของประเทศ SRTA จึงจัดทำโครงการศึกษาการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟธนบุรี โดยมีแนวคิดการพัฒนา เพื่อยกระดับพื้นที่ให้เป็นเมืองแห่งการแพทย์ (Medical District) ที่สำคัญของภูมิภาค พร้อมกับสร้างสิ่งแวดล้อมโดยรอบให้เป็นเมืองสีเขียว (Green Society) ด้วย 

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการบริษัทและรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด (SRTA) กล่าวว่า จากการลงนามบันทึกข้อตกลงฯร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล แล้ว หลังจากนั้นบริษัทจะเริ่มดำเนินการศึกษาโครงการศึกษาการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีธนบุรี  จำนวน 147 ไร่ งบประมาณศึกษากว่า 10 ล้านบาท

เบื้องต้นจะนำร่องพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ระยะที่ 1 จำนวน 14 ไร่ มูลค่า 1,770 ล้านบาท ใช้ระยะเวลาศึกษา 6 เดือน และเริ่มเปิดประมูลให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบเสนอผลตอบแทนในการเช่าพื้นที่รอบสถานี สัญญาสัมปทาน 30 ปี  ภายในปลายปีนี้ และจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในปี 2567 ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2569  

โครงการฯ ระยะที่ 1 พื้นที่ 14 ไร่ เป็นการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีในรูปแบบมิกซ์ยูส ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พักพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ริมถนนรถไฟ ตรงข้ามตลาดศาลาน้ำร้อน ซึ่งมีพนักงานประมาณ 300 ครัวเรือน ทั้งนี้ตามเงื่อนไขในสัญญาระบุว่าเอกชนผู้ชนะการประมูลจะต้องเคลียร์พื้นที่บ้านพักพนักงานรฟท. โดยกำหนดให้เอกชนต้องดำเนินการก่อสร้างที่พักให้พนักงานรฟท. บนพื้นที่ 2 ไร่ ทดแทนบ้านพักเดิม

“เอสอาร์ที แอสเสท” ปลุกพื้นที่ TOD ลุยศึกษาสถานีรถไฟธนบุรี 14 ไร่ 1.7 พันล้าน

 สำหรับพื้นที่ย่านสถานีธนบุรี ถือเป็นพื้นที่ที่จะเป็นศูนย์กลางการเดินทางเชื่อมต่อที่สำคัญของกรุงเทพฯ  เพราะในอนาคตจะสามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังรถไฟฟ้า 2 สถานี 3 เส้นทาง โดยอยู่ห่างโครงการประมาณ 800 เมตร ได้แก่

สายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช และสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมทางด้านสุขภาพ เป็นศูนย์พักฟื้น พื้นฟูสุขภาพ และยังมีโรงแรมระดับกลาง เพื่อรองรับผู้ป่วยและญาติที่เข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลธนบุรี 

นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนพัฒนาพื้นที่รอบสถานี (TOD) จำนวน 4 แห่ง เช่น สถานีกลางบางซื่อ แปลง A และแปลง E ที่คาดว่าจะใช้ระยะเวลาศึกษา 6 เดือนพร้อมกับโครงการศึกษาการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีธนบุรี ขณะที่การศึกษาพื้นที่ย่าน RCA และพื้นที่มักกะสัน คาดว่าจะเริ่มดำเนินการศึกษาได้ภายในปี 2566