svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

สธ.แจ้ง2ข้อหาผู้ผลิตน้ำส้มปลอมที่สระบุรี

23 พฤษภาคม 2559
Breaking-News สธ.แจ้ง2ข้อหาผู้ผลิตน้ำส้มปลอมที่สระบุรี กำชับ สสจ.ทั่วประเทศเฝ้าระวัง ตรวจสอบคุณภาพอาหาร หากประชาชนพบเห็นสิ่งผิดปกติ แจ้งสายด่วน อย.1556

กระทรวงสาธารณสุขกำชับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เฝ้าระวัง ตรวจสอบคุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม หลังพบผู้กระทำความผิดผลิตน้ำส้ มปลอมที่ จ.สระบุรี เตือนประชาชนเลือกซื้ออาหารที่ มีฉลาก อย. ระบุสถานที่ผลิต วันเดือนปีที่ผลิต เพื่อความปลอดภัย หากมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำผิด แจ้งสายด่วนผู้บริโภค โทร 1556 ตลอด 24 ชั่วโมง

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากกรณีที่มีข่าวคลิปภาพที่มี การเผยแพร่ เกี่ยวกับน้ำส้มคั้นปลอมที่ จ.สระบุรี ที่มีขั้นตอนการผลิตเป็นไปอย่างไม่ถูกสุขลักษณะนั้น สํานักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย (สสอป.) กระทรวงสาธารณสุข รายงานว่า ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวั ดสระบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้เข้าตรวจสอบสถานที่ผลิตน้ำส้ มคั้นปลอมตามคลิปแล้ว ที่ อ.มวกเหล็ก และ อ.เมือง พบว่าสถานที่ผลิตดังกล่าว เป็นบ้านเช่าที่มีการผลิตน้ำส้ มปลอม โดยใช้น้ำส้มผสมขัณฑสกรเทลงในถังขนาดใหญ่ ก่อนจะเติมน้ำประปา แต่งสีและบรรจุขวดพลาสติกก่อนนํ าไปวางขายบนรถเข็นตามท้องตลาด นอกจากนี้ ยังมีการผลิตน้ำทับทิมปลอมด้วย เจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ได้ดําเนินการปิดสถานที่ผลิต ยึด อายัด อุปกรณ์ในการผลิต และนําตัวผู้ผลิตทั้งหมดส่งสถานีตํารวจแล้ว

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อว่า เบื้องต้นได้แจ้งข้อหากับผู้ กระทำผิดรวม 2ข้อหา คือ 1. ไม่มีการแสดงฉลาก ฝ่าฝืนมาตรา 6 (10) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท 2.อาหารไม่บริสุทธิ์ เนื่องจากผลิต บรรจุหรือเก็บรักษาไม่ถูกสุขลั กษณะ ฝ่าฝืนมาตรา 25 (1) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มีโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน20,000 บาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ และได้ส่งตัวอย่างน้ำส้มคั้นบรรจุขวดที่ผู้ต้องหาผลิตไปยังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อตรวจสอบว่ามีการปนเปื้อนของสารอื่นๆ ร่วมด้วยหรือไม่

ทั้งนี้ ได้กำชับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศให้เฝ้าระวัง ตรวจสอบคุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม อย่างต่อเนื่อง เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ฝากเตือนประชาชนให้เลือกซื้อและรับประทานอาหารที่ไว้ใจได้ สะอาด มีฉลาก อย. ระบุสถานที่ผลิต วันเดือนปีที่ผลิต เพื่อความปลอดภัย หากพบเห็นมีข้อสงสัยหรื อพบการกระทำผิด แจ้งสายด่วนผู้บริโภค โทร 1556 ตลอด 24 ชั่วโมง