svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

มูลนิธิแมคฯ จัดทันตกรรมเคลื่อนที่  สร้างรอยยิ้มเด็กไทยพื้นที่ห่างไกล

18 กุมภาพันธ์ 2566

มูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย พร้อมเครือข่ายพันธมิตร จัดทีมหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ ลงพื้นที่สู่ดอยสูง ตรวจสุขภาพฟันฟรีแก่เด็กพื้นที่ห่างไกลและด้อยโอกาส โรงเรียนวาวีวิทยาคม ดอยวาวี อ.แม่สรวย จังหวัดเชียงราย

“กิตติวรรณ อนุเวชสกุล” รองประธานกรรมการ มูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ และประธานกรรมการบริหารบริษัท แมคไทย จำกัด กล่าวว่า มูลนิธิฯ ได้ร่วมมือกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ซึ่งดำเนินงานตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และองค์ประธานกรรมการอำนวยการ 
และเครือข่ายพันธมิตร

มูลนิธิแมคฯ จัดทันตกรรมเคลื่อนที่  สร้างรอยยิ้มเด็กไทยพื้นที่ห่างไกล

สานต่อ “โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” นำทีมหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ลงพื้นที่สู่ดอยสูง จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟันฟรีแก่เด็กพื้นที่ห่างไกลและด้อยโอกาส โรงเรียนวาวีวิทยาคม ดอยวาวี อ.แม่สรวย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2566 โดยตั้งเป้าว่าจะมีผู้เข้ารับบริการราว 600 คน

โครงการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมาย ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเด็กไทย โดยเฉพาะในด้านทันตสุขภาพ โดยในปีนี้ นอกจากเชียงรายแล้ว ยังลงพื้นที่จังหวัดอื่นๆ  

มูลนิธิแมคฯ จัดทันตกรรมเคลื่อนที่  สร้างรอยยิ้มเด็กไทยพื้นที่ห่างไกล

ได้แก่ บุรีรัมย์ อุดรธานี ตรัง เป็นต้น พันธมิตรสำคัญที่ร่วมโครงการ นอกเหนือจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ได้แก่ กองบัญชาการ กองทัพไทย โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร และมูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย) 

มูลนิธิแมคฯ จัดทันตกรรมเคลื่อนที่  สร้างรอยยิ้มเด็กไทยพื้นที่ห่างไกล

นอกจากการให้บริการ ด้านทันตสุขภาพแก่เด็ก ๆ ในถิ่นทุรกันดาร โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ยังส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาวะทันตอนามัย โดยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ได้ให้บริการแก่เด็กๆ ไปแล้วมากกว่า 42,000 คน

มูลนิธิแมคฯ จัดทันตกรรมเคลื่อนที่  สร้างรอยยิ้มเด็กไทยพื้นที่ห่างไกล

หน้า 18 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 42 ฉบับที่ 3,862 วันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566