svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ลุ้น ส่งออกข้าวไทย 8.3 ล้านตัน พุ่งสูงสุด รอบ 4 ปี

17 ธันวาคม 2565

“พาณิชย์” ลุ้นระทึก ผู้ส่งออกมาขออนุญาตส่งออกข้าว อยู่ที่ 8.3 ล้านตัน ต้องรอว่าจะส่งออกตามที่ได้ขออนุญาตไว้หรือไม่ ชี้หากทำได้ทะยานพุ่งสูงสุดรอบ 4 ปี จากเป้าหมาย 7.5 ล้านตัน

แหล่งข่าวกระทรวงพาณิชย์ เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ถึงสถานการณ์การส่งออกข้าวจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 7.5 ล้านตัน ขณะนี้ดำเนินการได้แล้ว 7.3 ล้านตัน ข้อมูลจนถึง วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ซึ่งเหลือเวลาอีก 20 วัน โดยยังมีปริมาณอีกประมาณ 2 แสนตัน ตามเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลในส่วนการขออนุญาตเพื่อส่งออกอยู่ที่ 8.3 ล้านตัน โดยต้องรอว่าผู้ที่มาขออนุญาตจะส่งออกตามที่ได้ขออนุญาตไว้หรือไม่ ซึ่งการขออนุญาตจะมีระยะเวลาส่งออกภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ขออนุญาต

 

สำหรับในส่วนสถานการณ์ข้าวเหนียว ราคาส่งออกยังอยู่ในระดับสูงอยูที่ 735 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ซึ่งเป็นราคา FOB โดยจีนนำเข้าข้าวจากไทยอยู่ที่ ประมาณ 530,000 ตัน โดยเป็นข้าวเหนียวประมาณ 135,000 ตัน  ถือว่ามีปริมาณค่อนข้างมาก และในอีกประเด็นหนึ่งก็คือ สถานการณ์ระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียที่มีความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีขึ้น แต่การส่งออกข้าวยังถือว่าปริมาณไม่มาก ข้อมูล ณ เดือนมกราคม –ตุลาคม 2565 มีการส่งออกข้าวไปแค่ประมาณ 12,000 กว่าตัน โดยส่วนใหญ่เป็นข้าวนึ่ง

 

สถิติการส่งออกข้าวไทย รอบ 10 ปี

 

สรุปแล้วคาดว่าปริมาณการส่งออกในภาพรวมจะเป็นไปตามเป้าที่ 7.5 ล้านตัน หากเป็นไปตามเป้าคาดการณ์ว่าจะไม่มีผลกระทบกับราคาข้าวเปลือกที่จะต่ำลงไปกว่านี้ ซึ่งขอให้เกษตรกรมั่นใจได้ว่าสถานการณ์เป็นไปด้วยดี ส่งผลให้เงินชดเชยส่วนต่างไม่มากในปีนี้

 

แหล่งข่าวกระทรวงพาณิชย์  กล่าวว่า  หากผู้ที่มาขออนุญาตจะส่งออกตามที่ได้ขออนุญาต ภายในปีนี้8.3 ล้านตัน ตามที่ขอ จะส่งผลทำให้ไทยส่งออกข้าวได้สูงสุดในรอบ  4 ปี