“อาเซียน” เดินหน้าประชุมนัดแรก 6-7ธ.ค.นี้

02 ธ.ค. 2565 | 06:54 น.

“อาเซียน” เดินหน้าประชุมนัดแรก 6-7ธ.ค.นี้ หลังอินโดนีเซียรับตำแหน่งประธานอาเซียน  วางแผนการทำงานปีหน้าพร้อมเดินหน้าความสัมพันธ์กับ EFTA

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า อาเซียนจะจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (SEOM Retreat) ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคมนี้ ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยถือเป็นการประชุมครั้งแรกของเสาเศรษฐกิจ หลังจากอินโดนีเซียรับตำแหน่งประธานอาเซียนต่อจากกัมพูชา   โดยอินโดนีเซียได้ประกาศเป้าหมายที่จะผลักดันให้บรรลุผลสำเร็จในฐานะประธานอาเซียนในปี 2566 รวม 3 ด้าน

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ได้แก่ การขับเคลื่อนประเด็นส่งเสริมโอกาสในการฟื้นฟูภูมิภาคให้มีการเติบโตความเชื่อมโยง และเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันใหม่ๆ การเร่งรัดการเปลี่ยนผ่านและการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างครอบคลุม เสริมสร้างอาเซียนไปสู่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีคุณภาพสูง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล และการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อความพร้อมในการรับมือกับความท้าทายในอนาคต

 

“การประชุมครั้งนี้ อาเซียนจะวางแผนการทำงานของ SEOM สำหรับปีหน้า กำหนดการประชุมด้านเศรษฐกิจในระดับต่างๆ ทั้งระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ระดับคณะทำงานระดับสูง ระดับรัฐมนตรี แผนการหารือกับประเทศคู่เจรจา และติดตามความคืบหน้าประเด็นผลักดันทางเศรษฐกิจที่กัมพูชาดำเนินการในช่วงการเป็นประธานอาเซียนที่ผ่านมาให้เสร็จสมบูรณ์”

สำหรับ การทำงานของอาเซียนในปีต่อไป จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ์กับภาคี โดยเฉพาะการสานต่อหลักการเบื้องต้นของผู้นำในการรับติมอร์-เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน

นอกจากนี้ ที่ประชุมจะแลกเปลี่ยนความเห็นและหารือแนวทางการเจรจายกระดับความตกลงการค้าเสรีในปัจจุบันและอนาคต หลักเกณฑ์การดำเนินความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ เพื่อขยายความร่วมมือกับภาคีภายนอกใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสมาคมการค้าเสรียุโรป (EFTA) ซึ่งจะเป็นรากฐานการขยายตลาดยุโรปให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

สำหรับในช่วง 10 เดือน (ม.ค. – ต.ค. 2565) การค้าระหว่างไทยกับอาเซียนมีมูลค่า 106,320.86 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า17.39% โดยไทยส่งออกไปอาเซียนมูลค่า 61,474.99 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้าจากอาเซียนมูลค่า 44,845.87 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสำคัญ ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์