svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

EICประเมินดอกเบี้ยนโยบายปี 2566 แตะอยู่2.00% ต่อปี

28 พฤศจิกายน 2565

อีไอซีประเมินกนง.ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายค่อยเป็นค่อยไป คาดแตะที่ระดับ 2.75% ต่อปีภายในปี67 บนสมมติเศรษฐกิจโลกขยายตัวSoft Landing

ดร.สมประวิณ   มันประเสริฐ รองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Economic Intelligence Center (EIC) เปิดเผยว่า อีไอซี ประเมินว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในรอบสุดท้ายวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

EICประเมินดอกเบี้ยนโยบายปี 2566 แตะอยู่2.00% ต่อปี

 คาดว่ากนง.จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อีก 0.25% ต่อปี จากระดับ 1.00% ต่อปี มาอยู่ที่ระดับ 1.25% ต่อปี 

 

โดย กนง.จะทยอยปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายแบบค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังไม่กลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ระดับ 1-3% แม้อัตราเงินเฟ้อจะทยอยลดลง

 

โดยสิ้นปี2565คาดว่าเงินเฟ้อจะอยู่ที่อัตรา 6.1%และปรับลดมาอยู่ที่ 3.2%ในปี 2566 และหากอัตราเงินเฟ้อทยอยปรับลดลง  กนง.อาจไม่จำเป็นต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย

ทั้งนี้ อีไอซี ประเมินว่า กนง.ยังคงขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องโดยครึ่งแรกของปี 2566 จะปรับขึ้นอีก 3 ครั้ง ๆ ละ 0.25% ต่อปี จาก 1.25% ต่อปี ไปอยู่ที่ระดับ 2.00% ต่อปี 

 

ขณะเดียวกัน กนง.จะรอดูท่าทีของทิศทางเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวว่าจะมีผลกระทบต่อไทยหรือไม่   

 

"ดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 2.00% ต่อปีนั้น ยังไม่ได้เป็นอัตราดอกเบี้ยสูงสุด แต่คาดว่าครึ่งแรกของปี 2567 กนง.จะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีก 3 ครั้ง ๆละ 0.25% ต่อปี ซึ่งภายใต้สมมติฐานเศรษฐกิจโลกขยายตัวได้อย่าง Soft Landing ซึ่งดอกเบี้ยนโยบายจะแตะระดับ 2.75% ต่อปีและ
มองว่าเศรษฐกิจไทยจะกลับมาเติบโต
ตามศักยภาพเทียบเท่าก่อนโควิดที่ระดับ 3.5% ภายในสิ้นปี 2567 "