svasdssvasds

ครม.จัดสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน ออมสิน กู้ได้ 2 หมื่น ช่วยแสนคน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
01 พ.ย. 2565 เวลา 9:10 น. 765

ครม. อนุมัติโครงการสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน ภายใต้งานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ กู้ได้ 2 หมื่นบาท ตั้งเป้าช่วยเพิ่มสภาพคล่องกลุ่มเป้าหมายในการลงทุนประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า 100,000 ราย

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน พร้อมอนุมัติงบประมาณวงเงินรวม 600 ล้านบาท สำหรับการชดเชยความเสียหายที่เกิดจากหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ไม่เกิน 30% ของวงเงินสินเชื่อทั้งหมด  

 

โดยธนาคารออมสินจะจัดสรรวงเงินการให้ความช่วยเหลือ วงเงินรวม 2,000  ล้านบาท ตั้งเป้าช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีวิตและลงทุนประกอบอาชีพของประชาชนกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ จำนวน 100,000 ราย 

สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข โครงการสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน มีดังนี้ 

 • ธนาคารออมสิน จัดสรรวงเงินการให้ความช่วยเหลือให้เหมาะสมกับระยะเวลางานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท 
 • เป็นวงเงินสินเชื่อ/ราย ไม่เกินรายละ 20,000 บาท  
 • กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้มีรายได้ประจำ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่แผงลอย 
 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและเป็นผู้ที่เข้าร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ โดยต้องไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน  
 • ระยะเวลาการกู้ยืม ปลอดชำระหนี้เงินต้น 6 งวดแรก 
 • ระยะเวลาชำระคืนเงินงวดสูงสุดไม่เกิน 2 ปี 
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) 
 • ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan) 
 • มีระยะเวลา ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ

ทั้งนี้งานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ จะจัดขึ้นทั้งสิ้น 5 ครั้ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและสัญจรจังหวัดต่าง ๆ 4 ภาคทั่วประเทศ  ดังนี้

 • ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน  2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
 • ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม  2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • ครั้งที่ 4  ระหว่างวันที่ 20 - 22 มกราคม 2566 ณ  จังหวัดชลบุรี และ
 • ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 27 - 29 มกราคม 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

 

อย่างไรก็ตามภายใต้โครงการ นี้ เป็นการให้สินเชื่อที่ผ่อนปรนกว่าสินเชื่อปกติของธนาคาร และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารออมสินกำหนด เพื่อช่วยเหลือผู้เข้าร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้ไขหนี้มีสภาพคล่องในการดำรงชีพ หรือประกอบอาชีพ โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางที่ยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่ โดยผ่อนปรนภาระหนี้สินให้สอดคล้องกับรายได้ เพิ่มทุนใหม่เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นและเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อสร้างรายได้เพิ่มด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด