svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

พาณิชย์ลงพื้นที่กำชับผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาเครื่องสังฆภัณฑ์ในช่วงวิสาขบูชา

18 พฤษภาคม 2559
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในเดือนพฤษภาคมนี้ มีวันสำคัญทางศาสนาอีกหนึ่งวัน คือ วันวิสาขบูชา โดยในปีนี้ตรงกับวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 ซึ่งพุทธศาสนิกชนจะนิยมทำบุญตักบาตรและเลือกซื้อเครื่องสังฆภัณฑ์เพื่อถวายแด่พระสงฆ์ กระทรวงพาณิชย์จึงมอบหมายให้กรมการค้าภายในส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าและกำชับให้ผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาเครื่องสังฆภัณฑ์ให้ชัดเจน เพื่อรักษาความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนผู้บริโภค โดยกรมการค้าภายในได้ดำเนินการตรวจสอบร้านค้า/ห้างสรรพสินค้า ร้านจำหน่ายชุดไทยธรรมหรือสังฆทาน ในช่วงก่อนวันวิสาขบูชา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยส่วนกลางได้ส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจลงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 10 สาย ส่วนภูมิภาคมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดดำเนินการ
โดยในเรื่องของการปิดป้ายแสดงราคาเครื่องสังฆภัณฑ์นั้น กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดมาตรการให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสังฆภัณฑ์ ต้องมีการมีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีก พร้อมทั้งแสดงรายการสินค้า ขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุและราคาของสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในชุดสังฆทานรวมทั้งค่าภาชนะบรรจุด้วย ทั้งนี้รายการและราคาของสินค้าดังกล่าวต้องมีขนาดตัวอักษรและตัวเลข(FONT) ตั้งแต่ขนาด 16 ขึ้นไป หรือมีขนาดเทียบเท่า ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ปี 2559 ลงวันที่ 25 มกราคม 2559 หากฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าผู้ค้าให้ความร่วมมือในการปิดป้ายแสดงราคาเป็นอย่างดี และสถานการณ์ราคาพบว่าส่วนใหญ่ราคาจำหน่ายยังคงทรงตัวไม่มีการปรับราคาแต่อย่างใด เมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จึงขอให้ประชาชนผู้บริโภคร่วมเป็นผู้บริโภคยุคใหม่ “ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” ก่อนตัดสินใจซื้อควรตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย รายการสินค้า ขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุและราคาสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในชุดสังฆทาน รวมทั้งค่าภาชนะบรรจุ และตรวจสอบสินค้าที่บรรจุว่าตรงกับรายการสินค้าที่แสดงไว้หรือไม่ เพื่อได้มีโอกาสเปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ทั้งนี้ หากประชาชนผู้บริโภคพบการขายสินค้าและบริการที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569