svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

สั่งระดมช่วยเหลือปศุสัตว์ในพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ หลังฝนตกหนัก 1-2 วันนี้

21 ตุลาคม 2565

“เฉลิมชัย” แม่ทัพ เกษตรฯ สั่ง “ลุยต่อ” ให้กรมปศุสัตว์ระดมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ หลังฝนตกหนัก และต่อเนื่อง อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในระยะ 1-2 วันนี้

สั่งระดมช่วยเหลือปศุสัตว์ในพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ หลังฝนตกหนัก 1-2 วันนี้

 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า สั่งการให้กรมปศุสัตว์เตรียมพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และสัตว์เลี้ยงในภาคใต้เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนของภาคใต้ ประกอบกับระยะนี้กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่า ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง ได้เลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคใต้ตอนบน ทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและตกหนักบางแห่ง โดยต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะ 1-2 วันนี้ด้วย 

 

 

สั่งระดมช่วยเหลือปศุสัตว์ในพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ หลังฝนตกหนัก 1-2 วันนี้

 

 

ทั้งนี้กรมปศุสัตว์รายงานว่า ในพื้นที่ภาคใต้ 14 จังหวัด มีพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุทกภัยรวม 11 จังหวัด 85 อำเภอ 344 ตำบล กว่า 3,000 หมู่บ้าน จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านเสบียงอาหารสัตว์ รวมทั้งแร่ธาตุ และเวชภัณฑ์ ในการให้ความช่วยเหลือแก่สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ ซึ่งวันนี้ (21 ต.ค.) ได้ปล่อยขบวนรถหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน พร้อมด้วยหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ (ศวอ.) 11 แห่ง

 

สั่งระดมช่วยเหลือปศุสัตว์ในพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ หลังฝนตกหนัก 1-2 วันนี้

 

ได้แก่ ศวอ. เพชรบุรี  ศวอ. ประจวบคีรีขันธ์ ศวอ. กาญจนบุรี ศวอ. สุพรรณบุรี ศวอ. ชุมพร ศวอ. พัทลุง ศวอ. สุราษฏร์ธานี ศวอ. ตรัง ศวอ. นครศรีธธรมราช ศวอ. สตูล และศวอ. นราธิวาส สนับสนุนเสบียงสัตว์เคลื่อนย้ายลงเสบียงอาหารสัตว์ลงไปไว้ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก เพื่อเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการให้ความช่วยเหลือ โดยได้จัดเตรียมคลังเสบียงไว้ทั้งสิ้น 12 จุด ในพื้นที่ 11 อำเภอ 8 จังหวัด จำนวนเสบียงสัตว์ทั้งสิ้น 95,000 กิโลกรัม และหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ 15 หน่วย เป็นการรับเชิงรุก

 

 

 

สั่งระดมช่วยเหลือปศุสัตว์ในพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ หลังฝนตกหนัก 1-2 วันนี้

 

ในปี 2565 ประเทศไทยประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ ซึ่งมีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์ 23 จังหวัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ จึงได้เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ซึ่งปัจจุบันกรมปศุสัตว์ได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้วทั้ง 23 จังหวัด 136 อำเภอ 420 ตำบล 1,680 หมู่บ้านเกษตรกร 24,190 ราย โดยกรมปศุสัตว์ได้ให้ความช่วยเหลือดังนี้

 

 

สั่งระดมช่วยเหลือปศุสัตว์ในพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ หลังฝนตกหนัก 1-2 วันนี้

 

     1.  อพยพสัตว์ที่ได้รับผลกระทบแล้ว เป็น 2,281,201 ตัว

     2.  สนับสนุนด้านเสบียงสัตว์ 1,137,170 กิโลกรัม ชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์ 30,837 ชุด และถุงยังชีพสัตว์ 2,924 ถุง 

     3.  ดำเนินการรักษาสัตว์ 1,723 ตัว  

 

สั่งระดมช่วยเหลือปศุสัตว์ในพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ หลังฝนตกหนัก 1-2 วันนี้

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในทุกพื้นที่ ที่มีการประกาศเขตภัยพิบัติและเขตพื้นที่ให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน ให้เร่งดำเนินการสำรวจตรวจสอบสภาพความเสียหาย เช่น สัตว์ตาย แปลงหญ้า เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 โดยเร่งด่วนต่อไป

 

สั่งระดมช่วยเหลือปศุสัตว์ในพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ หลังฝนตกหนัก 1-2 วันนี้

 

 

ทั้งนี้ เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยสามารถติดต่อขอรับการสนับสนุนเสบียงสัตว์ หรือขอรับการช่วยเหลือเยียวยา ได้ที่สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ในพื้นที่ หรือติดต่อกลุ่มโครงการพิเศษและป้องกันภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ โทร. 0-2653-4444 ต่อ 3315 Application DLD 4.0