สคบ. แถลงด่วน ปมร้อน คุมสัญญาธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์-จักรยานยนต์

19 ต.ค. 2565 | 21:34 น.

ปมร้อน คุมสัญญาเช่าซื้อธุรกิจรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ หลังจากราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎหมายแล้ว ธุรกิจเช่าซื้อสะเทือน ล่าสุด สคบ. นัดแถลงด่วนชี้แจงรายละเอียด วันนี้

จากกรณี สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จัดทำประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการควบคุม ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ และจักรยานยนต์ ไม่ให้เอาเปรียบผู้บริโภค

 

ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา เว็บไซด์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2565 โดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภายหลังจากการออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2565 ได้มีบรรดาผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบจากกฎหมายฉบับนี้ โดยเฉพาะประเด็นการควบคุมเพดานดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ซึ่งเกรงว่าท้ายที่สุดภาระอาจตกถึงผู้บริโภคในปลายทางได้

 

ภาพประกอบข่าวธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา

ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้แจ้งแถลงข่าวด่วนในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. เพื่อชี้แจงรายละเอียดของประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2565 

 

โดยมี นายอุฬาร  จิ๋วเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ที่สำนักงานใหญ่ สคบ. 

 

อ่าน ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2565 ฉบับเต็ม