svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิด EIA สะพานข้ามทะเลสาบสงขลา เกาะลันตา เสี่ยงกระทบสิ่งแวดล้อม

19 ตุลาคม 2565

เปิด EIA รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา และ สะพานเชื่อมเกาะลันตา คมนาคม 6 พันล้าน หลังเกิดข้อกังขาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม แม้ผ่านครม.อนุมัติโครงการแล้ว

จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติโครงการการก่อสร้างของกระทรวงคมนาคม 2 โครงการ คือ โครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง และโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ มูลค่ากว่า 6,695 ล้านบาท และเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

 

เนื่องจากในวงประชุม ครม. ได้มีข้อสังเกตุ พร้อมกำชับว่าในการดำเนินโครงการก่อสร้าง จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากพื้นที่โครงการแรก คือ 

 

โครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง อยู่ใกล้เขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง ซึ่งห่างจากบริเวณพื้นที่โครงการประมาณ 6 กม. และพื้นที่ดังกล่าว ถือเป็นบริเวณที่มีการกำหนดเป็นเขตคุ้มครอง “โลมาอิรวดี” 

 

ขณะที่โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตา ตำบลเกาะกลาง - ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เป็นบริเวณที่พบ “โลมาปากขวด” (Tursiops aduncus) และ “โลมาหลังโหนก” (Sousa chinensis) ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 อีกทั้งยังอาจกระทบแนวประปารังและหญ้าทะเลด้วย

พร้อมกันนี้ในการดำเนินโครงการอาจกระทบถึงกรณีแหล่งเงินกู้ที่จะนำมาใช้ในโครงการ หลังจาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้แจ้งในที่ประชุมครม.ว่า โครงการนี้กระทรวงการคลัง ได้ทาบทามขอกู้เงินธนาคารโลก แต่ติดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม ที่ธนาคารโลกเป็นห่วงเรื่องการอนุรักษ์โลมาอิรวดี สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ที่เหลือเพียง 14 ตัวเท่านั้น  

 

ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุมครม. จึงมอบหมายให้กระทรวงการคลัง ประสานกับธนาคารโลกและหน่วยงานต่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดแนวทางป้องกันผลจากโครงการก่อสร้างไม่ให้กระทบสัตว์ที่ต้องได้รับการคุ้มครองออกมาให้ชัดเจนต่อไป

 

ทั้งนี้ฐานเศรษฐกิจได้ตรวจสอบรายละเอียดทั้งสองโครงการ โดยเฉพาะเรื่องของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) พบข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้

 

1.โครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา - อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 

 

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA)

  • คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 มีมติเห็นชอบรายงาน EIA แล้ว
  • พื้นที่โครงการอยู่ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง ซึ่งบริเวณทางด้านทิศเหนือของโครงการห่างจากบริเวณพื้นที่โครงการประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นบริเวณที่มีการกำหนดเป็นเขตคุ้มครองโลมาอิรวดี โดยพื้นที่หากิน (Home Range) ของโลมาอิรวดี ในทะเลสาบสงขลาครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 100 ตารางกิโลเมตร 
  • โลมาอิรวดีส่วนใหญ่อาศัยตรงกลางร่องน้ำส่วนลึก สำหรับขอบเขตพื้นที่หากินของโลมาอิรวดีด้านล่างนั้นห่างจากพื้นที่ดำเนินกิจกรรมก่อสร้างแนวสะพานประมาณ 6 กิโลเมตร 
  • ในช่วงดำเนินการก่อสร้างแนวสะพานคาดว่า ส่งผลกระทบโดยตรงต่อโลมาอิรวดีในระดับต่ำ 

 

รายละเอียดโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา

 

2.โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตา ตำบลเกาะกลาง และเกาะลันตา อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

 

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA)

  • คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงสร้างพื้นฐานทางบกและทางอากาศได้พิจารณาเห็นชอบรายงาน EIA แล้ว (คาดว่าจะนำเสนอ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พิจารณาได้ภายในเดือนตุลาคม 2565)
  • บริเวณเกาะลันตาเป็นบริเวณที่พบโลมาปากขวด (Tursiops aduncus) และโลมาหลังโหนก (Sousa chinensis) ซึ่งจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 โดยการดำเนินกิจกรรมก่อสร้างฐานรากสะพาน อาจจะส่งผลกระทบต่อเส้นทางว่ายน้ำของโลมา 
  • โครงการจะหลีกเลี่ยงการก่อสร้างฐานรากสะพานในฤดูมรสุมช่วงเดือนพฤษภาคม – กันยายน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อเส้นทางว่ายน้ำของโลมาปากขวด และโลมาหลังโหนก และหากพบเห็นโลมาและสัตว์หายากเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้าง ให้หยุดก่อสร้างในส่วนที่ก่อให้เกิดเสียงดังหรือสั่นสะเทือนสูง
  • โครงการได้ออกแบบการก่อสร้างตอม่อสะพานในทะเลเป็นเสาเข็มเจาะ โดยก่อสร้างหลีกเลี่ยงแนวปะการังและหญ้าทะเล แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมของโครงการอาจส่งผลกระทบทางอ้อมให้กับแนวปะการังและหญ้าทะเลบริเวณใกล้เคียงแนวเส้นทางโครงการ หากตะกอนและการฟุ้งกระจายที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมสร้างฐานราก

 

รายละเอียดโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตา