น้ำท่วม 3 นิคมอุตสาหกรรมพื้นที่พระนครศรีอยุธยาหรือไม่ เช็คเลย

16 ต.ค. 2565 | 08:48 น.

น้ำท่วม 3 นิคมอุตสาหกรรมพื้นที่พระนครศรีอยุธยาหรือไม่ เช็คเลยที่นี่มีคำตอบ หลังผู้ว่า กนอ. ร่วมประชุมกับคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยเพื่ออัพเดทข้อมูล

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า จากการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รายงานสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำของแต่ละนิคมอุตสาหกรรม อาทิ ระบบป้องกันน้ำท่วม เช่น คันป้องกันน้ำท่วม ระบบสูบน้ำ และพื้นที่รองรับน้ำภายในนิคมอุตสาหกรรมที่มั่นคงเพียงพอ 

 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันระดับน้ำตามจุดเฝ้าระวังต่างๆ เมื่อเทียบกับคันป้องกันน้ำท่วมของแต่ละนิคมอุตสาหกรรมแล้ว ยังอยู่ในระดับที่ห่างพอสมควร ถือว่าปลอดภัย โดยมวลน้ำยังอยู่ภายนอกแนวคันป้องกันชั้นนอก (ถนนทางหลวง) ยังไม่ข้ามเข้ามายังคันป้องกันน้ำท่วมของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 

 

ส่วนข้อกังวลของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม หากน้ำสูงขึ้นท่วมถนนภายนอกนิคมอุตสาหกรรมที่มีระดับต่ำกว่าแนวป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางมาทำงานของคนงาน การขนส่งวัตถุดิบ สินค้านั้น ได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันเส้นทางสัญจรในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้ด้วย เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล

สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่ 3 แห่ง ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า"

 

นายวีริศ กล่าวต่อไปอีกว่า ปัจจุบันพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 3 แห่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น ปริมาณฝน รวมทั้งการปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักต่างๆ ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิตติ์ เขื่อนเจ้าพระยา และเขื่อนป่าสัก ที่เริ่มลดการระบายน้ำลงแบบเป็นขั้นบันได ทำให้ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและลดลงตามลำดับ 

 

กนอ.มั่นใจ 3 นิมคมอุตสาหกรรมพื้นที่อยุธยาน้ำไม่ท่วม

 

ถึงแม้ว่าจะยังคงมีมวลน้ำค้างทุ่งที่ถูกระบายลงมาเติมบ้างเล็กน้อย แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบมากนัก ดังนั้น หากไม่มีพายุเข้ามาเพิ่มเติมอีก สถานการณ์น้ำในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั้ง 3 แห่ง น่าจะอยู่ในระดับปกติ ถึงระดับเฝ้าระวัง ขอยืนยันว่า ภาพรวมขณะนี้ยังสามารถรับมือและป้องกันสถานการณ์น้ำท่วมได้และเชื่อว่าสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นตามลำดับ

 

ทั้งนี้ นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ปัจจุบัน (13 ต.ค.65) มีระดับน้ำห่างจากหลังคันป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรม ประมาณ 2.49 เมตร 

ส่วนนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำภายนอกแนวป้องกัน (แม่น้ำเจ้าพระยา) เมื่อเทียบกับความสูงของเขื่อนป้องกันน้ำท่วมแล้ว ยังคงเหลือระยะห่างจากสันเขื่อนอยู่ 2.01 เมตร โดยระดับน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่อำเภอบางปะอินอยู่ที่ 4,197 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 

 

ขณะที่ระดับน้ำภายในแนวป้องกัน (ประตูคลองจิก) เมื่อเทียบกับระดับถนนอุดมสรยุทธ์ภายในนิคมอุตสาหกรรม ยังมีระยะห่างอยู่ที่ประมาณ 1.61 เมตร ขณะที่นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำภายนอกแนวป้องกัน (แม่น้ำเจ้าพระยา) ระดับน้ำห่างจากหลังคันป้องกันน้ำท่วมนิคมฯ ประมาณ 1.98 เมตร โดยมีปริมาณอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ 3,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที