svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิด Patanista Academy ปัตตานีเมืองแฟชั่นผ้าบาติก 

02 ตุลาคม 2565

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิด Patanista Academy ปั้นปัตตานีเมืองแฟชั่น ขับเคลื่อนผ้าบาติกพื้นบ้านสู่สากล ตั้งเป้าตลาดตะวันออกกลาง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดตัวสถาบันออกแบบแฟชั่น Patanista Academy ที่ลานศิลปวัฒนธรรม ถนนสายบุรี อำเภอเมืองปัตตานี และศูนย์ ม.อ.ปัตตานีภิมย์ ถนนปัตตานี ย่านเมืองเก่า อำเภอเมือง จ.ปัตตานี  
    

เพื่อผลักดันให้ผ้าพื้นบ้านของปัตตานีก้าวสู่ระดับสากล และให้ปัตตานีเป็นศูนย์กลางการทำธุรกิจสร้างสรรค์ ส่งออกสินค้าหลากหลายชนิดสู่ตลาดอาหรับ สร้างรายได้กับชุมชนในพื้นที่  พร้อมจัดเสวนา “ทิศทางการออกแบบแฟชั่นสู่สากล” และนำเสนอผลงานออกแบบแฟชั่น The Rise of Patanista ด้วยแฟชั่นโชว์

เปิด Patanista Academy ปัตตานีเมืองแฟชั่นผ้าบาติก 

ขอบคุณภาพจากศูนย์สื่อสารองค์กร ม.อ.ปัตตานี

มีการเสวนาเรื่อง “ทิศทางการออกแบบแฟชั่นสู่สากล” โดย คุณฮัฟเซาะห์ นิยมเดชา วิทยากรและอาจารย์ ของสถาบันออกแบบแฟชั่น Patanista Academy  อดีตช่างตัดเสื้อส่วนพระองค์ของสำนักพระราชวังซาอุดีอาระเบีย ในปี 2562  ดร.อับดุลลอฮ อัลอุซามะฮ์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาหลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริชัย พุ่มมาก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

 

คอลเลกชั่นในแฟชั่นโชว์ The Rise of Patanista  ออกแบบโดยทีมงาน ดร. ปรรณกร แก้วรากมุข  ผู้ประสานสาขาวิชาเอก ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์  เป็นผู้ออกแบบตัดเย็บชุดต่าง ๆ โดยใช้ผ้าพื้นถิ่นที่ผลิตโดยชาวบ้าน จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปัตตานี จำนวน 17 ชุด

เปิด Patanista Academy ปัตตานีเมืองแฟชั่นผ้าบาติก 

เปิด Patanista Academy ปัตตานีเมืองแฟชั่นผ้าบาติก 

สำนักงานที่ตั้งของ Patanista Academy  ใช้อาคารที่กำลังปรับปรุงของโซนเมืองเก่า เป็นอาคารของวิทยาเขตปัตตานี ชื่อบ้านเหลือง หรือปัตตานีภิรมย์ เป็นจุดประสานงานกับชุมชนและผู้ประกอบการ เป็นจุดที่ชุมชนเข้าถึงโครงการได้ง่าย และอาคารปฏิบัติการของคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นจุดฝึกทักษะ เพราะมีอุปกรณ์พร้อมเพรียง 

 

หลังจากเปิดตัวอย่างเป็นทางการ จะสร้างเครือข่ายคลัสเตอร์ทำงานร่วมกัน ทั้งกลุ่มผลิตผ้า กลุ่มแปรรูป และนักออกแบบรุ่นใหม่ โดยสร้างพันธมิตรทั่วประเทศ เช่น ศูนย์ส่งเสริมการออกแบบ TCDC สถาบันสิ่งทอ และแผนงานระยะสุดท้ายคือ จัดเฟสติวัล เช่น Pattani Fation Week

 

กิจกรรมเปิดตัวครั้งนี้ มีอาจารย์พนิดา ฐปนางกูร ผู้ทรงคุณวุฒิของชุดโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่  เป็นประธานเปิด Patanista Academy     รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี กล่าวต้อนรับ  ผศ.ศิริชัย พุ่มมาก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวรายงาน

ผศ.ศิริชัย พุ่มมาก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผศ.ศิริชัย  พุ่มมาก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวถึง“Patanista ปัตตานีเมืองแฟชั่น” ว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับภาระกิจจากมหาวิทยาลัย ให้ช่วยดำเนินการตามกลุ่มยุทธศาสตร์วิจัยขับเคลื่อนงาน culture diversity นำความหลากหลายของต้นทุนทางวัฒนธรรม ให้เกิดพัฒนาเชิงธุรกิจเชิงพื้นที่ ซึ่งศาสตร์ด้านศิลปกรรมมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มธุรกิจในพื้นที่อยู่แล้ว  โดยเฉพาะผู้ประกอบการแฟชั่น”
 

ดร.ปรรณกร  แก้วรากมุข อาจารย์ประจำ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ม.อ. ปัตตานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งเป้าสร้างเมืองปัตตานีให้เป็นเมืองแฟชั่นที่โดดเด่นเรื่องผ้าบาติก สิ่งสำคัญต้องทำ 3 ประเด็น 

ดร.ปรรณกร  แก้วรากมุข อาจารย์ประจำ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี

ประเด็นที่ 1 โครงการพัฒนาคนเพื่อขับเคลื่อนที่ และผลักดันให้ปัตตานีเป็นเมืองที่มีความเป็นแฟชั่น หรือโดดเด่นเรื่องแฟชั่นผ้าบาติก ตอบสนองกับภูมิภาค พัฒนาแฟชั่นมุสลิมเพื่อส่งออก พื้นที่เป้าหมายอย่างตะวันออกกลาง 

 

ประเด็นที่ 2 พัฒนากระบวนการผลิตสินค้า และประเด็นที่ 3 สุดท้าย คือพัฒนาการนำเสนอสินค้า 

 

เหตุผลที่เลือกผ้าบาติกปัตตานี เพราะโครงการ Pattani Heritage เก็บข้อมูลเรื่องผ้าบาติกมากพอสมควร พบว่าผ้าบาติกปัตตานีมีความเฉพาะ โดดเด่น และคนพื้นที่คุ้นเคย มีกลุ่มผลิตผ้าหลายร้อยกลุ่ม มีกลุ่มแปรรูปผ้า สิ่งที่ต้องทำต่อคือต้องทำให้ผ้าบาติก สู่แฟชั่นสากล

ขอบคุุณภาพจากศูนย์สื่อสารองค์กร ม.อ.ปัตตานี