รถไฟลาว-จีน ราคาเท่าไหร่ พร้อมเส้นทางเที่ยวลาว 2565

25 ก.ค. 2565 | 12:18 น.

รถไฟลาว-จีน ราคาเท่าไหร่ สำหรับนักท่องเที่ยวอยากเดินทางไปใช้บริการ สามารถตรวจสอบรายละเอียดราคาค่าโดยสารอัพเดท 2565 ทุกสถานีตั้งแต่สถานีเวียงจันทร์ ถึงสถานีบ่อเต็น ชายแดนลาว-จีน พร้อมเส้นทางเที่ยวลาว ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตามเส้นทางรถไฟ

เส้นทาง รถไฟลาว-จีน กำลังกลายเป็นจุดหมายใหม่สำหรับนักเดินทาง และนักท่องเที่ยว ที่ต้องการไปสัมผัสประสบการณ์พิเศษบนเส้นทางรถไฟทันสมัยป้ายแดง เชื่อมระหว่างไทย สปป.ลาว และจีนตอนใต้ โดยรถไฟสายนี้เพิ่งเปิดให้บริการไปเมื่อปลายปี 2564 นี่เอง

 

ความพิเศษของ รถไฟลาว-จีน สายนี้ นอกจากจะเป็นเส้นทางสายประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงประเทศจีนเข้ากับอาเซียนแล้ว ในสถานีรายทางยังเชื่อมโยงเมืองใหญ่ของสปป.ลาว ล้วนเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดัง ทั้งวังเวียง และหลวงพระบาง เมืองที่เที่ยวสำคัญที่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติต่างอยากเดินทางไปเยือนสักครั้ง

 

รถไฟลาว-จีน ภาพจาก Laos - China Railway Company Limited

สำหรับผู้ที่สนใจอยากเดินทางไปเที่ยวลาว และอยากลองนั่งรถไฟลาว-จีน ชมวิวทิวเขาสวย ๆ ดูสักครั้ง เราได้รวบรวมรายละเอียด รวมทั้งข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ที่สนใจเข้าไปใช้บริการ ดังนี้

 

รู้จักรถไฟลาว-จีน

 

ทางรถไฟสายเวียงจันทน์-บ่อเต็น หรือ ทางรถไฟลาว-จีน เป็นทางรถไฟขนาดรางมาตรฐาน (สแตนดาร์ดเกจ) คือมีความกว้าง 1.435 เมตร มีความยาว 414 กิโลเมตร เชื่อมต่อระหว่างด่านบ่อหาน เขตปกครองตนเองชนชาติไท สิบสองปันนา ประเทศจีน กับประเทศลาวที่บ่อเต็น ผ่านเมืองหลวงพระบาง และสิ้นสุดที่นครหลวงเวียงจันทน์ 

 

โดยปลายทางทิศเหนือเชื่อมต่อกับทางรถไฟสายยวี่ซี-บ่อหาน ส่วนปลายทางทิศใต้เชื่อมกับทางรถไฟสายหนองคาย-ท่านาแล้ง ของไทยและลาว ที่จังหวัดหนองคาย โดยเส้นทางรถไฟสายนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางรถไฟสายคุนหมิง-สิงคโปร์ เริ่มโครงการก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2559 เปิดให้บริการในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564

 

รถไฟลาว-จีน ภาพจาก Laos - China Railway Company Limited

ลักษณะเส้นทาง

 

ทางรถไฟสายเวียงจันทน์-บ่อเต็น มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ยากต่อการเข้าถึง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีประชากรน้อยและตั้งอยู่บริเวณกระดูกสันหลังอินโดจีน ด้วยสภาพภูมิประเทศที่มีภูเขาหินปูนจำนวนมากและมีปริมาณน้ำฝนที่สูงในแต่ละปี และยังเป็นอาณาบริเวณที่มีระเบิดกระจัดกระจาย จึงถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการที่สร้างยากที่สุดในโลก

 

แนวทางวิ่งมีลักษณะที่ผ่านเทือกเขาสูงเป็นส่วนใหญ่ เป็นทางยกระดับ 175 กิโลเมตร มีการสร้างสะพาน 167 แห่ง และสะพานสูงข้ามหุบเหว 154 แห่ง ระยะทางรวม 67.15 กิโลเมตร มีการเจาะอุโมงค์ทะลุภูเขา 75 แห่ง ระยะทางเฉพาะที่เป็นอุโมงค์รวมมากกว่า 190 กิโลเมตร อุโมงค์ที่ยาวที่สุด ยาว 9,680 เมตร อยู่ในประเทศลาว 7,170 เมตร และอยู่ในประเทศจีน 2,510 เมตร โดยรวมแล้ว ทางรถไฟสายนี้มีสถานีทั้งหมด 32 สถานี 

 

สถานีเวียงจันทน์ Vientiane ภาพจาก Laos - China Railway Company Limited

 

ปัจจุบันเปิดให้บริการในเส้นทางท่องเที่ยวทั้งหมด 9 สถานี ดังนี้

 • สถานีเวียงจันทน์ Vientiane
 • สถานีโพนโฮง Phon Hong
 • สถานีวังเวียง Vang Vieng
 • สถานีกาสี Kasi
 • สถานีหลวงพระบาง Luang Prabang
 • สถานีเมืองงา Meuang Nga
 • สถานีเมืองไซ Meuang Xay
 • สถานีนาเตย Na Trey
 • สถานีบ่อเต็น Bo Ten

หมายเหตุ : รถไฟด่วนจะไม่จอดสถานีโพนโฮง กาสี และเมืองงา เพราะมีผู้โดยสารน้อย

 

ขบวนรถไฟ 

 

รถไฟลาว-จีน เวียงจันทน์-บ่อเต็น ใช้ขบวนรถไฟรุ่นฟู่ซิง CR200J ผลิตจากประเทศจีน มีทั้งหมด 2 ขบวน ความเร็วสูงสุด 210 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนความเร็วสูงสุดที่ให้บริการ 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และขบวนรถไฟสินค้า 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

 

ตู้โดยสารกว้าง 3.10 เมตร สูง 4.43 เมตร แบ่งความยาวของขบวนรถได้ 2 แบบ ขบวนยาวมีตู้โดยสารตั้งแต่ 11-20 ตู้ ยาวรวม 518 เมตร จุผู้โดยสารได้ 1,102 คน และขบวนสั้นมีตู้โดยสาร 9 ตู้ ยาวรวม 234 เมตร จุผู้โดยสารได้ 720 คน

 

ขบวนรถไฟลาว-จีน ภาพจาก Laos - China Railway Company Limited

 

ระยะเวลาการเดินทาง

 • เวียงจันทน์ - วังเวียง ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 5 นาที
 • เวียงจันทน์ - หลวงพระบาง ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที
 • เวียงจันทน์ - บ่อเต็น ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 15 นาที

 

วิธีการจองตั๋วรถไฟ

 • ใช้พาสปอร์ต
 • ประวัติการฉีดวัคซีน
 • แจ้งสถานีปลายทาง ระยะเวลาเดินทาง ชั้นที่ต้องการโดยสาร

หมายเหตุ : เบื้องต้นต้องซื้อตั๋วที่เคาน์เตอร์เท่านั้น

 

อัตราค่าโดยสาร

 

EMU ชั้นหนึ่ง (เร็วพิเศษ)

 • สถานีเวียงจันทน์ – โพนโฮง ราคา 86,000 กีบ หรือประมาณ 209 บาท
 • สถานีเวียงจันทน์ – วังเวียง ราคา 164,000 กีบ หรือประมาณ 399 บาท
 • สถานีเวียงจันทน์ – หลวงพระบาง ราคา 313,000 กีบ หรือประมาณ 762 บาท
 • สถานีเวียงจันทน์ – เมืองไซ ราคา 443,000 กีบ หรือประมาณ 1,054 บาท
 • สถานีเวียงจันทน์ – นาเตย ราคา 515,000 กีบ หรือประมาณ 1,254 บาท
 • สถานีเวียงจันทน์ - บ่อเต็น ราคา 529,000 กีบ หรือประมาณ 1,288 บาท

 

EMU ชั้นสอง (เร็วพิเศษ)

 • สถานีเวียงจันทน์ – โพนโฮง ราคา 56,000 กีบ หรือประมาณ 136 บาท
 • สถานีเวียงจันทน์ – วังเวียง ราคา 103,000 กีบ หรือประมาณ 250 บาท
 • สถานีเวียงจันทน์ – หลวงพระบาง ราคา 198,000 กีบ หรือประมาณ 482 บาท
 • สถานีเวียงจันทน์ – เมืองไซ ราคา 279,000 กีบ หรือประมาณ 679 บาท
 • สถานีเวียงจันทน์ – นาเตย ราคา 322,000 กีบ หรือประมาณ 784 บาท
 • สถานีเวียงจันทน์ - บ่อเต็น ราคา 333,000 กีบ หรือประมาณ 811 บาท

 

ตารางเดินรถไฟลาว-จีน 2565 Laos China Railway

 

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่สามารถเดินทางไปได้ด้วยรถไฟลาว-จีน 

 

เวียงจันทน์ 

 

เมืองเวียงจันทน์ ประเทศลาว

 

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศลาว ติดชายแดนไทยที่จังหวัดหนองคาย เวียงจันทน์เป็นที่รู้จักจากการเป็นที่ตั้งของพระธาตุหลวง อนุสรณ์สถานแห่งชาติลาวที่สำคัญที่สุด ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะสัญลักษณ์ประจำชาติและศาสนาพุทธในประเทศลาว บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของวัดสำคัญหลาย ๆ แห่ง เช่นหอพระแก้ว ซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกต

 

เวียงจันทน์มีชื่อเสียงเรื่องการท่องเที่ยว ที่มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมามากมายในแต่ละปี เนื่องจากเวียงจันทน์เป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่ผสมความทันสมัยอย่างลงตัว มีสถานที่สำคัญ เช่น ปะตูไซ สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของปวงชนลาว พ้นจากการเป็นเมืองขึ้น หอพระแก้ว พระธาตุหลวง และวัดสีสะเกด


วังเวียง 

 

เมืองวังเวียง ประเทศลาว

 

เป็นเมืองท่องเที่ยวในแขวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ ประมาณ 160 กิโลเมตร ได้ฉายาว่า เมืองกุ้ยหลินแห่งเมืองลาว โดยมีจุดเด่นที่พื้นที่ภูมิประเทศรอบเมืองเป็นคาสต์ เป็นที่ราบระหว่างภูเขาหินปูน ป่าไม้สมบูรณ์

 

หลวงพระบาง 

 

เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว

 

เป็นเมืองเอกของแขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว อยู่ทางภาคเหนือของประเทศ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงและแม่น้ำคาน ซึ่งไหลมาบรรจบกันบริเวณนั้นเรียกว่า ปากคาน เป็นเมืองที่องค์การยูเนสโกได้ยกย่องให้เป็นมรดกโลกทั้งเมืองเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2538 และยังได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่ได้รับการปกปักรักษาที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 

โดยมีสถานที่สำคัญ เช่น วัดเชียงทอง หอพระบาง วัดแสนสุขาราม วัดธาตุหลวง วัดหอเสี่ยง เป็นต้น

 

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : วิกิพีเดียLaos - China Railway Company Limited