svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ไทย-จีน ร่วมหารือสัญญาข้าว 1 ล้านตันที่สองภายใต้ MOU

16 พฤษภาคม 2559
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 4 ว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมาได้นำคณะผู้แทนไทยเดินทางไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีนายหวัง เสี่ยวเทา รองผู้อำนวยการ NDRC เป็นประธานร่วม ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือเกี่ยวกับรายละเอียดของสัญญาการซื้อขายข้าว 1 ล้านตันที่สองภายใต้ MOU ความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทย-จีน โดยฝ่ายไทยได้เร่งรัดขอให้รัฐบาลจีนรับมอบข้าวตามสัญญาดังกล่าว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเด็นสำคัญของการหารือในครั้งนี้ คือ การขอปรับเปลี่ยนประเภทข้าวที่จะมีการส่งมอบภายใต้สัญญาซื้อขายข้าว 1 ล้านตันที่สอง จากเดิมที่เป็นข้าวในสต็อกของรัฐบาล เปลี่ยนเป็นข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนที่นิยมบริโภคข้าวที่มีความสดใหม่ ซึ่งที่ผ่านมา การส่งมอบข้าว 1 ล้านตัน ภายใต้สัญญาที่ลงนามเมื่อปี 2556 ในสมัยรัฐบาลที่แล้ว และสัญญาซื้อขายข้าว 1 ล้านตันแรกภายใต้ MOU ของรัฐบาลปัจจุบัน ระหว่างกรมการค้าต่างประเทศ และ COFCO Corporation ที่เพิ่งลงนามเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ก็ล้วนแต่เป็นการส่งมอบข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ทั้งสิ้น ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวเป็นประโยชน์กับฝ่ายไทยมากกว่าเนื่องจากจะมีตลาดขนาดใหญ่มารองรับผลผลิตข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ได้จนถึงปี ๒๕๖๐

ด้านนายหวัง เสี่ยวเทา รับปากว่าจะเร่งให้ COFCO ดำเนินการนำเข้าข้าว 1 ล้านตัน ที่ได้ทำสัญญาไว้แล้ว ให้สำเร็จลุล่วงโดยเร็ว และจะนำประเด็นที่ไทยขอเปลี่ยนข้าวเก่าเป็นข้าวใหม่ 1 ล้านตัน หารือ COFCO และผู้นำรัฐบาลต่อไป ทั้งนี้ ฝ่ายจีนจะปฏิบัติตามสัญญาอย่างราบรื่นและจริงจังเนื่องจากไทย-จีนมีมิตรภาพที่ดีมายาวนาน ขอให้ทีมงานทั้งสองฝ่ายทำงานอย่างเต็มที่เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของรัฐบาลทั้งสองฝ่าย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สำหรับการซื้อขายสินค้าเกษตรอื่นๆ เช่น ยางพารา 2 แสนตัน ที่ได้ลงนามซื้อขายไปแล้วก็ได้มีการทยอยส่งมอบแล้ว พร้อมเสนอขอให้จีนพิจารณาซื้อสินค้าเกษตรอื่นๆ เช่น ยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพด น้ำมันปาล์ม และผลไม้ โดยขอให้รัฐบาลจีนมอบเจ้าหน้าที่เริ่มหารือในรายละเอียดว่าจะซื้อขายกันอย่างไร

ทั้งนี้ จีนเป็นตลาดส่งออกข้าวที่สำคัญของไทยเฉลี่ยปีละ 0.40 ล้านตัน และเพิ่มปริมาณขึ้นเป็นลำดับ โดยในปี 2558 จีนนำเข้าข้าวจากไทยปริมาณ 0.93 ล้านตัน นับเป็นปริมาณสูงสุดในรอบสิบปีที่ผ่านมา ส่วนในปี 2559 (ม.ค.-มี.ค.) นำเข้าปริมาณ 0.26 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 86 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีปริมาณ 0.14 ล้านตัน นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับตลาดจีนเป็นอย่างมาก โดยมีสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศและสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรวม 8 แห่ง กระจายตามมณฑลสำคัญเพื่อสนับสนุนและผลักดันการส่งออกข้าวไทยทั้งในรูปแบบซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล และการค้าข้าวระหว่างเอกชนกับเอกชน รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขยายตลาดข้าวไทยและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้ากับภาครัฐและภาคเอกชนจีน ตลอดจนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าสำคัญเป็นประจำทุกปีเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของข้าวไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น