svasdssvasds

บช.น. เอาจริงโดนใบสั่ง ไม่จ่ายค่าปรับ ออก "หมายจับ" เอาผิด

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
21 มิ.ย. 2565 เวลา 12:56 น. 2.2k

โฆษก บช.น. ชี้ผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจรแล้วไม่ไปชำระค่าปรับเป็นจำนวนมาก บางรายมีใบสั่งถึง 59 ใบ เร่งเอาผิดออกหมายเรียกผู้ต้องหาเพื่อให้มาชำระค่าปรับ ฝ่าฝืน 2ครั้ง ส่งคำร้องขออนุมัติศาลในเขตพื้นที่ออกหมายจับทันที

โฆษก บช.น. แถลงในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 กรณีกองบัญชาการตำรวจนครบาลมีแนวทางการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร และไม่มาชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนด 

 

เนื่องจากที่ผ่านมาพบผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจรแล้วไม่ไปชำระค่าปรับเป็นจำนวนมาก บางคนพบว่ามีใบสั่งถึง 59 ใบ และยังคงมีพฤติการณ์ที่ฝ่าฝืนกฎหมายจราจรซ้ำๆ เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนและเกิดปัญหาการจราจร 

สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงภาพลักษณ์ของประเทศ จึงได้กำหนดมาตรการการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ขับขี่มีวินัยจราจร ลดปัญหาอุบัติเหตุและปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครได้ในระดับหนึ่ง 

 

กรณีผู้กระทำความผิดไม่มาชำระค่าปรับ เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่ง เจ้าพนักงานจะใบเตือน  ได้รับแจ้งเมื่อพ้นกำหนด 15 วัน นับแต่วันส่ง และต้องชำระค่าปรับภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบเตือน และผู้กระทำความผิดยังไม่มาชำระค่าปรับ พนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกผู้ต้องหาเพื่อให้มาชำระค่าปรับ  หากไม่มาพบตามหมายเรียกทั้ง 2 ครั้ง พนักงานสอบสวนจะยื่นคำร้องขออนุมัติศาลในเขตพื้นที่เพื่อออกหมายจับ 

 

กรณีถูกออกหมายเรียกหรือหมายจับ ผู้ต้องหาจะถูกแจ้งข้อกล่าวหา ตามข้อหาที่ผู้ต้องหากระทำผิดตามใบสั่ง และความผิดข้อหาตามมาตรา 155 ที่ระบุว่า ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 141 (ชำระค่าปรับในเวลาที่กำหนดในใบสั่ง) โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

แท็กที่เกี่ยวข้อง