svasdssvasds

ฟาร์มเฮ้าส์ รั้งทำเนียบอันดับหุ้น ESG100 ต่อเนื่อง7 ปีซ้อน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
11 มิ.ย. 2565 เวลา 9:09 น. 74

ฟาร์มเฮ้าส์ รั้งทำเนียบ บริษัทยั่งยืน ติดอันดับหุ้น ESG100 เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ.2565 โดยสถาบันไทยพัฒน์

สถาบันไทยพัฒน์ประกาศให้ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) (PB) ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2565 ด้วยการคัดเลือกจาก 851 หลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry) และบริษัทเข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน (พ.ศ.2559–2565)

ฟาร์มเฮ้าส์ รั้งทำเนียบอันดับหุ้น ESG100 ต่อเนื่อง7 ปีซ้อน

“การที่บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ในทำเนียบ ESG100 ถือเป็นแรงกระตุ้นที่ทำให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คงความเป็นผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และอาหาร ที่สะอาด สดใหม่ ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล รับผิดชอบต่อผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร ที่ดำเนินมาตลอด 40 ปี นับแต่ก่อตั้งบริษัทในปี พ.ศ.2525”

ทั้งนี้ การจัดอันดับพิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน

 

สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่แปดในปีนี้

ขณะที่ การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจนี้ ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง