svasdssvasds

BDMS เช่าที่ทรัพย์สินฯ ทุ่ม 2.35 หมื่นล้าน ผุด Wellness& Residence ใจกลางเมือง

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
26 พ.ค. 2565 เวลา 11:41 น. 577

BDMS เช่าที่ดินระยะยาวจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ย่านหัวมุมถนนสารสินและถนนหลังสวน ทุ่ม 2.35 หมื่นล้าน ผุดโครงการ BDMS Silve Wellness& Residence

บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)หรือ BDMS แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่าที่ดินระยะยาว ตรงข้ามสวนลุมพินี กว่า 13 ไร่ ระยะเวลา 30 ปี เตรียม ลุย BDMS Silver Wellness& Residence

 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติ ให้บริษัทและหรือบริษัทย่อย เข้าทำรายการเช่าที่ดินระยะยาวจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จำนวน 13 ไร่ 60.18 ตารางวา เพื่อพัฒนาโครงการ BDMS Silver Wellness & Residence  ระยะเวลา 30 ปี และต่อสัญญาเช่าอีก 30 ปี 

โดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่หัวมุมถนนสารสินและถนนหลังสวน (ตรงข้ามสวนลุมพินี) แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มูลค่ารวม 23,545 ล้านบาท

 

โครงการ BDMS Silver Wellness& Residence พร้อมกันนี้ได้ตั้งบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ในนาม บริษัท บีดีเอ็มเอส ซิลเวอร์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท เพื่อทำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว

 

โครงการ BDMS Silver Wellness& Residence เป็นอาคารสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดเพื่อสิ่งแวดล้อมที่เน้นพื้นที่สีเขียวให้สามารถใกล้ชิดธรรมชาติ พื้นที่รวมประมาณ 170,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย 

 • Silver Wellness อาคารพร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพื่อเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพแบบครบวงจร

 

 • Silver Residence อาคารที่พักอาศัยอาคารชุดพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก เน้นกลุ่ม silver Age ผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ ใช้ชีวิตในที่แวดล้อมธรรมชาติใจกลางเมืองหลวง ทั้งชาวไทยและต่างชาติ

 

ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอาคาร ระบบงาน และสิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในโครงการ

 

สำหรับงบการลงทุน 23,545 ล้านบาท ประกอบด้วย

 

 • ค่าเช่าที่ดินระยะยาว มูลค่า 9,145 ล้านบาท แบ่งการชำระงวดแรก ณ วันที่ทำสัญญา 2,503.5 ล้านบาท งวดที่ 2 ณ วันที่เริ่มระยะเวลาเช่าตามสัญญา (ภายในเดือนแรกหลังครบระยะเวลาก่อสร้าง) ประมาณ 6,641.5 ล้านบาท

 

 • งบประมาณลงทุนสิ่งปลูกสร้างเครื่องมือทางการแพทย์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพย์สินอื่นๆ มูลค่าโดยประมาณ 14,400 ล้านบาทระยะเวลาก่อสร้าง 6.5 ปี 

 

อย่างไรก็ตามแผนการดำเนินงานโครงการ BDMS Silver Wellness& Residence เพื่อบริการส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย

 

 • การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย ( Siver Residence)

 

เพื่อสนับสนุนที่พักอาศัย ภายใต้แนวคิดการสร้างคุณภาพชีวิตอย่างสมดุล เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่ม silver Age รวมถึงกลุ่มชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยระยะยาว โดยการออกแบบให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม 

 

โดยแบ่งพื้นที่พักอาศัย และพื้นที่ส่วนกลาง สำหรับการบริการด้านสันทนาการส่งเสริมสุขภาพ พร้อมการบริการให้ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเฉพาะบุคคลให้แก่สมาชิกผู้พักวาศัยในโครงการ อีกทั้งการบริการการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพเบื้องต้น ด้วยระบบการแพทย์ทางไกล ผ่านบุคลากรโรงพยาบาลในเครือ BDMS

 

 • ศูนย์ดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (BDMS Siver Wellness & Longevity)

 

สำหรับทุกช่วงวัยที่ต้องการส่งเสริมสุขภาพ ค้นหาปัญหาสุขภาพเพื่อวางแผนออกแบบโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับช่วงวัย และความต้องการเฉพาะด้านจากการบ่งชี้ปัญหาสุขภาพเบื้องตัน เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของร่างกาย ควบคู่กับการบำบัดจิตใจ และการออกแบบโภชนาการ ลดความเสื่อมถอยตามวัย ยืดอายุชัยอย่างสมดุล 


ไปจนถึงการให้คำแนะนำและการรักษาโดยเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต (Lifestyle Medicine) เน้นการสร้างผสานการใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้การดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในกรณีที่ตรวจพบรอยโรค และ ความเจ็บป่วย สามารถเข้าถึงและส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลในเครือ BDMS เพื่อรักษาต่อเนื่องเพิ่มเติม

 

 • การพัฒนาศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพเฉพาะบุคคล ( Personalized Rehabilitation Center)

 

การให้บริการกิจกรรมเวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพ และการบำบัดสุขภาพด้วยการออกแบบให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้พักฟื้นสมรรถภาพร่งกาย หลังการรักษาและการผ่าตัดจากโรงพยาบาลจนสามารถถึงเกณฑ์ให้ออกจากโรงพยาบาลได้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ 

 

การให้บริการพื้นที่กลางเมือง เพิ่มความสะดวกในการคมนาคมและการพบปะเยี่ยมเยียน โดยเน้นการบูณาการความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์และกายภาพบำบัด ประกอบกับเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการแพทย์ ผสานศาสตร์การดูแลสุขภาพแบบตะวันออก ศาสตร์แพทย์แผนไทย

 

 • ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน (Living Health Community Center)

 

การเปิดพื้นที่สร้างศูนย์สุขภาพชุมชน เพื่อรวบรวมร้านค้า ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพชั้นนำที่ได้รับการคัดสรรร้านอาหารเพื่อสุขภาพ นิทรรศการสุขภาพและงานแสดงศิลปะเพื่อยกระดับคุณภาพจิตใจ พื้นที่สันทนาการ เพื่อการพบปะสังสรรค์

 

นอกจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมอบรม และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ โดยการแบ่งปันความความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพขององค์กร เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ธุรกิจเครือข่าย ในบริเวณใกล้เคียง

 

 • โรงแรมส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hotel)

 

การบริการโรงแรม สำหรับรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยในลักษณะการเข้าพักระยะสั้น ได้แก่ โปรแกรมการเข้าพัก เพื่อการรับบริการตรวจสุขภาพเชิงลึก พร้อมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเฉพาะบุคคล ลดความเหนื่อยล้าจากภาระงาน ควบคู่กับการฟื้นฟูสภาพจิตใจ ลดความเครียดในชีวิตประจำวัน และสร้างความสดชื่นให้ร่างกาย โดยการบริหารจัดการโรงแรม ร่วมกับพันธมิตรในธุรกิจโรงแรมชั้นนำ เพื่อการใช้ทรัพยากรของโครงการฯ ที่จัดเตรียมไว้เพื่อการให้บริการส่งเสริมสุขภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

 • ศูนย์วิจัยนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพ (Lifespan Innovation Center)

 

การสร้างความร่วมมือเพื่อการสร้างเครือข่ายพันธมิตรนวัตกรรม ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการวิจัย เพื่อการใช้นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต การบูรณาการองค์ความรู้แพทย์แผนไทย ร่วมกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ในระดับพันธุกรรม และชีวโมเลกุล พร้อมสร้างกระบวนการผลักดันให้เกิดการประยุกต์การใช้นวัตกรรมในเชิงพาณิชย์อย่างแท้จริง

 

รวมถึงการสนับสนุนการตีพิมพ์และการเผยแพร่องค์ความรู้ในเชิงวิชาการ เพื่อประโยชน์ในการต่อยอดเทคโนโลยีทางการแพทย์ของประเทศไทย อันจะนำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 

 • ศูนย์รับและส่งต่อผู้ป่วย (BDMS Referral Network)

 

การพัฒนาศูนย์รับและส่งต่อผู้ป่วย เนื่องจากทำเลที่ตั้งของโครงการ ซึ่งอยู่ใจกลางเมือง เอื้อต่อการคมนาคมสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน ไปสู่โรงพยาบาลในเครือ BDMS ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการประยุกต์ใช้ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ของเครือโรงพยาบาล BDMS เพื่อคืนสูสังคม 

 

นอกจากนี้ด้วยความพร้อมของบุคลากร และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยของโครงการฯ จึงสามารถเป็นศูนย์รับผู้ป่วย เพื่อพักพื้นภายหลังการผ่าตัด ฟื้นฟูสุขภาพให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข

 

 

BDMS ยันขาย BH แค่ทำกำไร

02 ธ.ค. 2563 เวลา 9:50 น.

แท็กที่เกี่ยวข้อง