สธ. มอบป้าย COVID Free Setting รับรอง “เบตง” เมืองท่องเที่ยวปลอดภัย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
08 พ.ค. 2565 เวลา 3:58 น. 29

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบป้ายสัญลักษณ์ COVID Free Setting สร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยว ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง, อุโมงค์ปิยะมิตร, สวนหมื่นบุปผา และท่าอากาศยานนานาชาติเบตง รับรองเป็นแหล่งท่องเที่ยวปลอดภัย

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับมาตรการ COVID Free Setting ซึ่งจะช่วยป้องกันและลดการติดเชื้อโควิด - 19 โดยเฉพาะในองค์กรหรือสถานที่ที่ต้องมีการรวมตัวของคนจำนวนมาก

 

อ.เบตง เป็นเมืองเศรษฐกิจในเขตภาคใต้ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม และมีการเดินทางที่สะดวก โดยหลังจากรัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว และเปิดเมืองเบตงเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ทำให้มีผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น 

จากการลงพื้นที่พบว่าสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ รวมถึงท่าอากาศยานนานาชาติเบตง ได้ปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting เป็นอย่างดี โดยประเมินผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 ด้าน คือ 

 

  • ด้านความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม (COVID Free Environment) มีการระบายอากาศที่ดี มีสุขอนามัยที่เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย และมีการเว้นระยะห่าง 
  • ด้านความปลอดภัยของผู้ประกอบการ (COVID Free Personnel) พนักงานผู้ให้บริการได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ และตรวจ ATK เป็นประจำ 
  • ด้านความปลอดภัยของผู้ที่มาท่องเที่ยว (COVID Free Customer) ที่ให้ความร่วมมือปฎิบัติตามมาตรการของสถานประกอบการ 

กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มอบป้ายสัญลักษณ์ COVID Free Setting ให้กับ ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง, อุโมงค์ปิยะมิตร, สวนหมื่นบุปผา และท่าอากาศยานนานาชาติเบตง เพื่อรับรองมาตรฐานความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้ภาคเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง

แท็กที่เกี่ยวข้อง