svasdssvasds

ซีพีเอฟ ผนึกดีพร้อม หนุน DIPROM Startup Connect ปี 3 เคลื่อนเศรษฐกิจ BCG

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
30 มี.ค. 2565 เวลา 8:40 น.

ซีพีเอฟ ผนึกดีพร้อม หนุน DIPROM Startup Connect ปี 3 เคลื่อนเศรษฐกิจ BCG สร้างโอกาสเติบโตสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีตอบโจทย์ความยั่งยืนของธุรกิจ

นายพีรพงศ์ กรินชัย รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านวิศวกรรมกลาง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  หรือ ซีพีเอฟ (CPF) เปิดเผยว่า ได้ดำเนินร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หรือดีพร้อม (DIPROM)ภายใต้โครงการ ร ดีพร้อม สตาร์ทอัพ คอนเน็ค ปี 3 

 

ทั้งนี้ เพื่อค้นหาสตาร์ทอัพที่มีความพร้อมในการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม ร่วมทดสอบการใช้งานจริงกับองค์กรธุรกิจชั้นนำ  สร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดและแหล่งเงินทุน และมีส่วนร่วมผลักดันการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง BCG Economy  เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green economy) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย  

 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯได้คัดเลือก และทำงานร่วมกับบริษัท สตาร์ทอัพ เพื่อค้นหาโซลูชั่นร่วมกันในการตอบโจทย์ทางด้านการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงานและอาคาร (Energy Efficiency) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการบำบัดน้ำเสีย  การผลิตพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก และเทคโนโลยีของระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) เป็นต้น 

โดยมีทีมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงานทางเลือก (Environmental, Renewable and Alternative Energy Engineering) ของซีพีเอฟ กำหนดโจทย์ให้กับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ในด้าน BCG  และทีม Digital Transformation and Innovation ร่วมพิจารณาคัดเลือกสตาร์ทอัพที่นำเสนอโมเดลธุรกิจ     

 

ซีพีเอฟ  ผนึกดีพร้อม หนุน DIPROM Startup Connect ปี 3
   

"โครงการดีพร้อม  สตาร์ทอัพ คอนเน็ค เป็นการสร้างโอกาสเติบโตให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่  ได้นำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนของธุรกิจ ตามแนวทาง BCG  ขณะเดียวกัน ก็เป็นโอกาสขององค์กรธุรกิจที่จะร่วมเป็นพันธมิตรกับสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีและมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งตามโจทย์ที่ซีพีเอฟกำหนด เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายองค์กรคาร์บอนต่ำ  และมีส่วนร่วมลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก " 

นายพีรพงศ์ กล่าวต่อไปอีกว่า ซีพีเอฟ  กำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายสู่ความยั่งยืน  CPF 2030 Sustainability in Action  ประกอบด้วย 9 ความมุ่งมั่น ซึ่งหนึ่งภารกิจสำคัญ คือ การบริหารจัดการทรัพยากรที่เป็นเลิศ  จำกัดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดำเนินการจัดการพลังงาน ทรัพยากรน้ำและของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 

โดยบริษัทฯกำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อมต่อหน่วยการผลิตลง  25 % ในปี 2568 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2558  ลดปริมาณการดึงน้ำมาใช้ต่อหน่วยการผลิตลง  30 % ต่อหน่วยการผลิต  เป็นต้น   

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด