คมนาคมถก"นกแอร์"เปิดบินสนามบินเบตง ปัดข้อเสนอประกันที่นั่ง 75 %

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
23 ม.ค. 2565 เวลา 4:45 น. 1.6k

คมนาคมถกนกแอร์เตรียมเปิดบินสนามบินเบตง เผยกพท.จะออกใบรับรองสนามบินในสัปดาห์หน้า พร้อมอนุมัติเส้นทางให้ "นกแอร์" บินกรุงเทพ-เบตง และหาดใหญ่-เบตง วันละ 1 เที่ยว ปฏิเสธข้อเสนอประกันที่นั่ง 75 %แต่พร้อมหนุนกิจกรรมด้านท่องเที่ยว

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง)  เปิดเผยว่า ตามที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สั่งการและมอบหมาย ตนเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับ ติดตามการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตงโดยเร็ว เพื่อรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและเพื่อความมั่นคงของ3 จังหวัดชายแดนใต้ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเบตง

โดยได้จัดประชุมติดตาม การดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตง ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT กรมท่อากาศยาน (ทย.)  สายการบินนกแอร์ รวมทั้ง ประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลกับผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานหอการค้าจังหวัดยะลาประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา และนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอำเภอเบตง

 

คมนาคมถก"นกแอร์"เปิดบินสนามบินเบตง ปัดข้อเสนอประกันที่นั่ง 75 %

 

รวมถึงได้มีการติดตามการดำเนินการเตรียมความพร้อมของท่าอากาศยานเบตงในด้านกายภาพ อุปกรณ์เครื่องมือ บุคลากร และความพร้อมของหน่วยงานกำกับดูแลในการออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ รวมทั้ง ความพร้อมของสายการบิน นกแอร์ ในการให้บริการแก่ประชาชนโดยมีผลการประชุม ดังนี้

1.สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้แจ้งให้มีที่ประชุมทราบว่า การออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะให้ท่าอากาศยานเบตง คาดว่าจะสามารถออกใบรับรองฯ ให้ได้ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคม 2565  และที่ผ่านมาสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้อนุมัติเส้นทางบินกรุงเทพ-เบตง และหาดใหญ่-เบตง วันละ 1 เที่ยว ให้แก่สายการบินนกแอร์เรียบร้อยแล้ว

 

2. สายการบินนกแอร์ยืนยันความพร้อม ที่จะทำการบินไปยังท่าอากาศยานเบตง ด้วยอากาศยานประเภท Q400 จำนวน 86ที่นั่ง โดยขอความอนุเคราะห์ ในเรื่องการประกันที่นั่ง ร้อยละ 75 ซึ่งที่ประชุมมอบหมายให้จังหวัดยะลา จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง จังหวัดยะลา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอำเภอเบตง และสายการบินนกแอร์ เพื่อให้
สามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ทันตามกำหนด และให้เกิดความชัดเจน 

 

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมมีความเห็นในส่วนของการประกันที่นั่งว่า ภาครัฐไม่สามารถดำเนินการได้ แต่ภาครัฐจะสนับสนุน ผลักดัน
กิจกรรมในการท่องเที่ยว ลดค่าธรรมเนียม อย่างเต็มที่ โดยจังหวัดยะลารับเป็นหน่วยงานในการประสานระหว่างสายการบินนกแอร์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา สมาคมธุรกิจ
ท่องเที่ยวอำเภอเบตง การท่องเที่ยวจังหวัดยะลา อำเภอเบตง เพื่อหาข้อสรุปโดยเร็วต่อไป

 

อย่างไรก็ดี สายการบินนกแอร์ จะพยายามเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์อย่างเป็นทางการภายหลังได้ข้อยุติโดยเร็วที่สุด ต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง