เดนท์สุ เอเจนซี่ไทยผงาดคว้าเหรียญทอง Campaign Asia Agency of the Year 2021

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
19 ธ.ค. 2564 เวลา 14:30 น. 84

เดนท์สุ เอเจนซี่ไทย คว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทอง สาขา Best Culture ในระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค จากเวที Campaign Asia Agency of the Year 2021

สร้างชื่อให้กับวงการเอเจนซี่ไทยอีกครั้งสำหรับ “เดนท์สุ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)” ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ‘Best Culture’ จากเวทีประกวด Campaign Asia Agency of the Year ประจำปี 2021 ในระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ตอกย้ำความสำเร็จด้านการบริหารองค์กรและพัฒนาบุคคลากร พร้อมขับเคลื่อนองค์กรภายใต้ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเลิศและแข็งแกร่ง

 

นายอมรศักดิ์ ศักดิ์ภู่อร่าม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เดนท์สุ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) กล่าวว่า เดนท์สุ อินเตอร์เนชั่นแนลฯ ได้มีส่วนร่วมในการสร้างชื่อเสียงให้แก่วงการเอเจนซี่ไทยได้อีกครั้ง และขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมถึงบุคลลากรทุกท่าน ที่เป็นส่วนสำคัญทำให้องค์กรของเราประสบความสำเร็จได้ในครั้งนี้

อมรศักดิ์ ศักดิ์ภู่อร่าม

ด้วยผลงานคุณภาพและศักยภาพของการสร้างสรรค์ผลงานและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้องค์กรได้รับการยกย่องและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วยรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ‘Best Culture’ ซึ่งรางวัลนี้เป็นเครื่องยืนยัน และแทนคำมั่นสัญญา ที่เราจะมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรและบุคคลากรของเรา เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าให้แก่ลูกค้า ด้วยผลงานและบริการด้านการสื่อสารการตลาดครบวงจร ที่ดีที่สุดตลอดไป

 

ด้านอัมพิกา ชาญวิริยะวุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลระดับภูมิภาค (Country HR Director) กลุ่มบริษัท เดนท์สุ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)  จำกัด กล่าวว่า การได้ครองแชมป์ ‘Best Culture’ จากเวทีในระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค Campaign Asia Agency of the Year 2021 หลังจากที่ได้ถูกยกย่องให้เป็น ‘Best Place to Work’ จากเวทีเดียวกันเมื่อปี 2020 นับได้ว่าองค์กรของเรา สามารถสร้างประวัติศาสตร์ให้แก่วงการเอเจนซี่ไทย

อัมพิกา ชาญวิริยะวุฒิ

ทั้งนี้ งานประกาศผลรางวัล Campaign Asia Pacific’s Agency of the Year ประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ปี 2021 นี้ถูกจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบรางวัลให้แก่เอเจนซี่ด้านโฆษณาและสื่อสารการตลาดที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่น่ายกย่องและได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับโลก

 

โดยรางวัล ‘Best Culture’ มีเกณฑ์การตัดสินที่พิจารณาจากผลลัพท์ที่เป็นรูปธรรมของการสะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กรที่แข็งแกร่งของแต่ละองค์กร ที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน ให้สามารถจุดประกายแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่นได้ สามารถดึงดูดและส่งเสริมการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคง

Campaign Asia Pacific’s Agency of the Year

ในส่วนของเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัล ‘Best Place to Work’ จะพิจารณาจากความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานภายในองค์กร โดยจะทำการประเมินจากผลงานการทำงานของพนักงานที่มีต่อบริษัทในด้านต่างๆ รวมถึงพิจารณาข้อมูลและแผนงานต่างๆ ที่สนับสนุนการทำงานและความผูกพันของพนักงานในระยะยาว

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง