กรมการท่องเที่ยวชวนสมัครมัคคุเทศก์ รับเปิดประเทศ

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
03 ธ.ค. 2564 เวลา 14:01 น. 207

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประกาศรับสมัครมัคคุเทศก์ จัดทดสอบความรู้ความสามารถผ่านออนไลน์ รองรับตลาดแรงงานด้านการท่องเที่ยวหลังเปิดประเทศ หนุนสร้างรายได้ฟื้นเศรษฐกิจ

นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า การเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ตามปกติ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ภาคการท่องเที่ยวมุ่งหวังให้เกิดขึ้นมาตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปีที่เราต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตโรคระบาดโควิด19 เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักที่นำรายได้เข้าสู่ประเทศ

 

ดังนั้น การที่รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วนจึงต้องเตรียมแผนรับมือเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ จัดเตรียมทั้งแหล่งท่องเที่ยวและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์

 

ทั้งนี้กรมการท่องเที่ยวได้จัดการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งครั้งนี้ดำเนินการจัดเป็น ครั้งที่ 5 และครั้งที่ 6 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครและเข้ารับการทดสอบได้ เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ตใช้งาน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาสมัครและเข้ารับการทดสอบ เพราะกรมการท่องเที่ยวจัดทดสอบในรูปแบบออนไลน์ให้แล้ว

 

 

"มัคคุเทศก์คือบุคลากรด่านหน้าที่ทำงานใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวมากที่สุด คอยดูแล แนะนำ และอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง หากเรามีมัคคุเทศก์ที่มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงานด้านการท่องเที่ยว จะส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น นักท่องเที่ยวมั่นใจ และอยากกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยอีก"

 

 

 

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าสู่อาชีพมัคคุเทศก์ ต้องเป็นผู้ที่ต้องการยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ครั้งแรก หรือผู้ที่เคยได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ทั่วไป (บรอนซ์เงิน) ที่ใบอนุญาตสิ้นสุดอายุ และต้องการที่จะขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ใหม่ ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้

 

  • สัญชาติไทยอายุ 18 ปีบริบูรณ์
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขามัคคุเทศก์ หรือสาขาการท่องเที่ยวที่มีวิชามัคคุเทศก์
  • หรือระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. ในสาขามัคคุเทศก์ หรือสาขาการท่องเที่ยวที่มีวิชามัคคุเทศก์ไม่น้อยกว่าที่คณะกรรมการฯกำหนด
  • หรือผ่านการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์มัคคุเทศก์ (ทั่วไป) หรือ มัคคุเทศก์(เฉพาะภูมิภาค) ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด

 

โดยกำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2564 ทดสอบในวันที่ 25 ธันวาคม 2564 และจะประกาศผลการทดสอบในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทางเว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว www.dot.go.th ผู้ที่สนใจกรุณาเตรียมไฟล์เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน และลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์guide-dpmot.bsru.ac.th หรือ www.dot.go.th 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง