บางกอกแอร์เวย์สกลับมาบินแล้ว10เส้นทางในประเทศ-ต่างประเทศรับเปิดประเทศ

11 พฤศจิกายน 2564

" บางกอกแอร์เวย์ส"กลับมาสยายปีกแล้ว 10เส้นทางรับเปิดประเทศ ล่าสุดแจ้งกลับมาให้บริการเส้นทางบินต่างประเทศระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – พนมเปญ (กัมพูชา) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

วันนี้(11 พฤศจิกายน 2564)บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส แจ้งกลับมาเปิดให้บริการเส้นทางบินต่างประเทศเส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-พนมเปญ (กัมพูชา)  (ไป-กลับ) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand’s Re-opening ของประเทศไทย  

 

เที่ยวบินในเส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - พนมเปญ (กัมพูชา)  จะทำการบินด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส 320 ให้บริการ 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ (จันทร์ พุธ ศุกร์ และอาทิตย์) โดยเที่ยวบิน PG931 ออกจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เวลา 08.50 น. ถึงสนามบินนานาชาติพนมเปญ เวลา 10.05 น. และเที่ยวบิน PG932 ออกจากสนามบินนานาชาติพนมเปญ เวลา 10.55น. ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เวลา 12.10 น. 

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส กล่าวว่า “สายการบินฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้กลับมาเปิดให้บริการเส้นทางบินต่างประเทศเพิ่มอีก 1 เส้นทาง คือเส้นทางบินระหว่าง กรุงเทพฯ - พนมเปญ ประเทศกัมพูชา หลังจากที่บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการเส้นทางบินระหว่างสมุย - สิงคโปร์ ไปเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการกลับมาเปิดให้บริการในเส้นทางบินดังกล่าวภายใต้มาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของทั้งสองประเทศ จะช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นทั้งภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจของประเทศไทย” 

 

พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ

 

การกลับมาให้บริการเที่ยวบินเส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - พนมเปญ (กัมพูชา) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 นี้ จะทำให้สายการบินฯ มีเที่ยวบินให้บริการทั้งสิ้น 10 เส้นทาง ได้แก่ 

 1. เส้นทางกรุงเทพฯ - สมุย (ไป-กลับ) ให้บริการวันละ 6 เที่ยวบิน และเที่ยวบินพิเศษเฉพาะผู้โดยสารที่เดินทาง มาจากต่างประเทศ วันละ 2 เที่ยวบิน  
 2. เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ (ไป-กลับ) ให้บริการวันละ 3 เที่ยวบิน  
 3. เส้นทางกรุงเทพฯ - ภูเก็ต (ไป-กลับ) ให้บริการวันละ 3 เที่ยวบิน  
 4.  เส้นทางกรุงเทพฯ - ลำปาง (ไป-กลับ) ให้บริการวันละ 2 เที่ยวบิน 
 5.  เส้นทางกรุงเทพฯ – สุโขทัย (ไป-กลับ) ให้บริการวันละ 1 เที่ยวบิน  
 6. เส้นทางสมุย - ภูเก็ต (ไป-กลับ) ให้บริการวันละ 2 เที่ยวบิน 
 7. เส้นทางสมุย - สิงคโปร์ (ไป-กลับ) ให้บริการสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน (จันทร์ พฤหัสบดี และอาทิตย์) 
 8. เส้นทางกรุงเทพฯ - ตราด (ไป-กลับ) ให้บริการวันละ 1 เที่ยวบิน   
 9. เส้นทางภูเก็ต – หาดใหญ่ (ไป-กลับ) ให้บริการวันละ 1 เที่ยวบิน  
 10. เส้นทางกรุงเทพฯ – พนมเปญ (ไป-กลับ) ให้บริการสัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน (จันทร์ พุธ ศุกร์ และอาทิตย์) 

 

ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบรายละเอียดเที่ยวบินเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bangkokair.com/flight/flightSchedule 

 

บางกอกแอร์เวย์ส

 

สายการบินฯ จะกลับมาให้บริการอาหารว่างในรูปแบบ snack bag สำหรับเส้นทางบินภายในประเทศและเส้นทางบินระหว่างประเทศ (ให้บริการก่อนลงจากเครื่อง) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สายการบินฯไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำอาหารและเครื่องดื่มขึ้นมารับประทานบนเครื่องทุกกรณี เพื่อเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  

 

นอกจากนี้ สายการบินฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าห้องรับรองผู้โดยสารระหว่างประเทศยังคงปิดให้บริการ   ผู้โดยสารสามารถติดต่อสายการบินฯ ได้ตามช่องทางดังนี้ 

 

 • ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) โทร 1771 หรือ 02-270-6699  ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. 

 

 •  PG Live Chat:  https://bit.ly/PGLiveChatTH 

 

 

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และสุขอนามัยของผู้โดยสารและพนักงานผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ และดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยเคร่งครัด