บางกอกแอร์ ขาดทุนงวด 9 เดือนปีนี้ เฉียด5พันล้าน

17 พ.ย. 2563 | 07:05 น.

บางกอกแอร์เวย์ส (BA) ประกาศผลการดำเนินงาน9 เดือนแรกปี2563 ขาดทุนเฉียด5พันล้าน ขณะที่ ไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 ขาดทุน 1,585.1 ล้านบาท รายได้รวม 903 ล้านบาท จากพิษโควิด-19

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (BA) ประกาศผลการดำเนินงานของบริษัทฯ งวด 9 เดือนแรกปี2563 ขาดทุนเฉียด5พันล้าน  ส่วนไตรมาสที่ 3 ปี 2563 โดยบริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 903 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 86.5 และมีผลขาดทุนเท่ากับ 1,585.1 ล้านบาท จากผลกระทบโควิด-19

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ว่า “รายได้รวมของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 903 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 86.5 ขาดทุน 1,585.1 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

บางกอกแอร์ ขาดทุนงวด 9 เดือนปีนี้ เฉียด5พันล้าน

ทำให้ภาครัฐต้องออกมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ สายการบินจึงได้เน้นการทำการบินภายในประเทศเป็นหลัก โดยบริษัทฯ ได้กลับมาทำการบินในเส้นทาง กรุงเทพฯ-สมุย, กรุงเทพฯ-เชียงใหม่, กรุงเทพฯ-สุโขทัย, กรุงเทพฯ-ลำปาง, กรุงเทพฯ-ภูเก็ต และสมุย-ภูเก็ต โดยได้บริหารจัดการเส้นทางบินและจำนวนเที่ยวบินให้เหมาะสมกับความต้องการเดินทาง ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
“บางกอกแอร์เวย์ส” ลดคน จ่ายสูงสุด 20 เดือนจูงใจพนักงานสมัครใจลาออก
บางกอกแอร์เวย์ส กลับมาเปิดบินกรุงเทพฯ-กระบี่ 1 พ.ย.นี้
สายการบิน เฮโล อัดแคมเปญ ตุนเงินสด 1แสนบาทบินไม่จำกัดยังขายได้​​​​​​​

สำหรับผลประกอบการงวด 9 เดือนของปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 8,196.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 60.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้ของธุรกิจสายการบินและธุรกิจสนามบิน ปรับตัวลดลง 65.9 และ 64.9 ตามลำดับ เนื่องจากจำนวนผู้โดยสารลดลงร้อยละ 65.1 โดยเฉพาะผู้โดยสารระหว่างประเทศ ซึ่งลดลงร้อยละ 74.3 ในขณะที่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสนามบิน และกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ปรับตัวลดลงร้อยละ 54.8

 ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 4,918 ล้านบาท เป็นผลขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท เท่ากับ 4,882.5 ล้านบาท และมีผลขาดทุนต่อหุ้น เท่ากับ 2.37 บาท

ด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสนามบิน ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้มีผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และส่งผลให้มีการทำการบินในประเทศเพิ่มขึ้นจากช่วงไตรมาสที่ 2 ที่ผ่านมา บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด (BAC) จึงมีจำนวนอาหารที่ผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 196 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 แต่ยังคงต่ำกว่าในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 ร้อยละ 97

 

นอกจากนี้ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟล์ทเซอร์วิส จำกัด (BFS Ground) มีจำนวนเที่ยวบินที่ให้บริการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 33 จากไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 แต่ลดลงจากช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 63 และในส่วนของบริษัทดับบลิวเอฟเอสพีจี คาร์โก้ จำกัด (WFS-PG-Cargo) มีน้ำหนักของสินค้าที่ให้บริการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 28 ของไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 แต่ลดลงจากไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 ร้อยละ 7

สำหรับธุรกิจการลงทุน บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด (UTA) ได้ดำเนินการส่งแผนแม่บทการดำเนินงานต่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามที่กำหนดในสัญญาร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบิน
อู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก เพื่อกำหนดตำแหน่งและจุดเชื่อมโยงของโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่สำคัญในโครงการฯ เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา