svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ประมูลขาย“โรงแรมดาราเทวี”ยังวุ่น IFEC แจงไม่ถูกกม.ขู่ผู้ซื้อระวัง

07 พฤศจิกายน 2564

ประมูลขาย “โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่” 2,116 ล้านบาท ยังวุ่นไม่เลิก ล่าสุด IFEC อ้างไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ซื้ออาจได้รับความเสียหาย

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC ได้ชี้แจงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) เกี่ยวกับข่าวที่ปรากฎในสื่อสารมวลชน เรื่อง การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ของ บริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด และบริษัท เอ.พี.เค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 

 

บริษัทฯขอเรียนว่า ในการดำเนินการบังคับคดีของเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ในคดีหมายเลขแดงที่
ผบ. 2123/2561 และคดีหมายเลขแดงที่ ผบ. 2124/2561 ซึ่งได้มีการดำเนินการมาตามขั้นตอนการบังคับคดีตามกฎหมาย โดยเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสไคโรนาลดลง

ดังนั้นเจ้าพนักงานบังคับคดีได้มีการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินใหม่ รวม 6 ครั้ง ในวันที่12 พฤศจิกายน 2564, วันที่ 3 ธันวาคม 2564, 24 ธันวาคม 2564, 14 มกราคม 2565, 4 กุมภาพันธ์ 2564 และวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 รวมทั้งประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรของบริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด ไปพร้อมกันด้วย

 

โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่

 

อย่างไรก็ตามบริษัทขอเรียนว่า สำหรับเฉพาะการบังคับคดีที่เกิดจากการที่ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย รวม 4 บริษัทได้ลงนามในสัญญาประนีประนอมยอมความ และศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ปรากฏว่า ผู้บริหารของบริษัทย่อยและผู้บริหารของบริษัทในขณะนั้น ได้นำบริษัทโรงแรมดาราเทวี จำกัด, บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป เมนเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์จำกัด และบริษัท เอ.พี.เค. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เข้าทำสัญญาประนีประนอมยอมความ

โดยที่บริษัทย่อยทั้งสี่แห่งดังกล่าวมิได้มีนิติสัมพันธ์ใดๆ กับภาระหนี้สินดังกล่าว การทำสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และบริษัทได้ฟ้องร้องผู้บริหารของบริษัทย่อยและของบริษัทเป็นคดีอาญาต่อศาลอาญาตามที่ได้เคยแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วและเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 บริษัทได้แถลงข้อเท็จจริงดังกล่าว ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี เพื่อให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบและแจ้งให้ผู้เข้าประมูลชื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดดังกล่าวว่า อาจได้รับความเสียหาย อันเนื่องมาจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่ชอบด้วยบทบัญญัติแห่งกฎหมายบริษัทจะได้รายงานผลการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวให้กับนักลงทุนและสาธารณชนต่อไป

 

ประมูลขาย“โรงแรมดาราเทวี”ยังวุ่น IFEC แจงไม่ถูกกม.ขู่ผู้ซื้อระวัง

 

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้กรมบังคับคดี ได้ ประกาศขายทอดตลาด ‘โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่’ ในวันที่ 12 พย.นี้ ราคาเริ่มประมูล 2,116ล้านบาท ในราคาต่ำกว่า 50% จากที่บริษัท IFEC ซื้อมาเมื่อปี พศ. 2558 


โดยกรมบังคับคดี ระบุว่าจากกรณีศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการโรงแรมดาราเทวี จ.เชียงใหม่ ตามที่บริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด ยื่นคำร้อง ส่งผลให้โรงแรมต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลายกรมบังคับคดีจึงประกาศขายทอดตลาดโรงแรมดาราเทวี ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยราคาเริ่มต้นประมูลเพียง 2,116 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นราคาเริ่มต้นเพียง 50% ของราคาที่ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ไอเฟค (IFEC) ซื้อเมื่อช่วงเดือน ธ.ค. 2558 ที่ใช้เงินกว่า 2.52 พันล้านบาท ในการเข้าซื้อหุ้นแต่เมื่อนับรวมมูลค่าหนี้สินแล้วคิดเป็นเงิน 4,300 ล้านบาท


หลังจากช่วงต้นปี 2563 โรงแรมได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างหนัก ได้แจ้งปิดกิจการชั่วคราว ต่อมาโดยในเดือน มิ.ย. 2563 โรงแรมได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ จากนั้นเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2563 ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ทำให้โรงแรมต้องประกาศปลดพนักงาน และปิดกิจการ และเข้าสู่กระบวนการล้มละลายในท้ายที่สุดเนื่องจากขาดทุนต่อเนื่อง


โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว รูปแบบสถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบล้านนาโบราณ ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ บนเนื้อที่ประมาณ 153 ไร่ ตั้งอยู่กลางอำเภอเมืองเชียงใหม่ มีจำนวนห้องพัก 123 ห้อง