เทศกาลลอยกระทง “ไทยเบฟ”ผนึกพันธมิตรจัดใหญ่ Bangkok River Festival 2021

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
04 พ.ย. 2564 เวลา 8:19 น. 257

“ไทยเบฟ” ผนึกททท. กทม. ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง จัดงาน Bangkok River Festival 2021 แลนด์มาร์ก ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

เทศกาลลอยกระทง ประเพณีเก่าแก่ของไทยจะกลับมาให้คนไทยและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสอีกครั้ง โดยมีบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นแกนหลักในการจัดงานโดยผสานความร่วมมือกับ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเครือข่ายพันธมิตรอีกหลายภาคส่วน

 

ภายใต้ชื่อ “Bangkok River Festival 2021 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” สานต่อเทศกาลวัฒนธรรมอันดีงามที่มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง ที่จัดต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 7 ภายใต้แนวคิด “วันเพ็ญ เย็นใจ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 พ.ย. 2564 บนพื้นที่จัดงาน 8 ท่าน้ำสำคัญทางประวัติศาสตร์ในกรุงเทพมหานคร

Bangkok River Festival 2021

ประกอบด้วย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ท่ามหาราช  เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ และสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม และยังมีการจัดงาน “Lamphun River Festival” ครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 พ.ย. 2564 จังหวัดลำพูน

 

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า งาน Bangkok River Festival 2021 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย สอดรับกับนโยบายของภาครัฐในการเปิดประเทศ ต้อนรับนักท่องเที่ยว ตอกย้ำการเป็นเทศกาลวัฒนธรรมอันดีงามนับเป็นอีกหนึ่งงานที่บอกเล่าวัฒนธรรมไทยไปทั่วโลก โดยเป็นงานที่นำเสนอเทศกาลประเพณีอันดีงาม และบอกเล่าวัฒนธรรมไทยไปทั่วโลกสะท้อนวิถีชุมชนริมสายน้ำที่เป็นบ่อเกิดแห่งวัฒนธรรมอันหลากหลายซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย

อิทธิพล คุณปลื้ม

นอกจากนี้ถือเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่มุ่งผลักดันการใช้ “Soft Power” ความเป็นไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมในการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพของไทย

 

ด้านนายประวิช สุขุม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า งาน Bangkok River Festival 2021 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 จากความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดียิ่งของเครือข่ายพันธมิตรหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะพันธมิตรในพื้นที่ คือ บ้าน วัด โรงเรียน

ประวิช สุขุม

รวมถึงบริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคม และราชการ เพื่อยกระดับเป็น “บวร ยกกำลังสอง” ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อความยั่งยืน โดยได้ยกระดับการจัดงานให้มีความยั่งยืนในทุกมิติเพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ได้แก่ ศิลปวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการต่อยอดเพื่อสร้างความเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายอาเซียน

 

เพื่อตอกย้ำการบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลกการจัดงานครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความมั่นใจ ให้กับนักท่องเที่ยว และยังขานรับนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนให้ประชาชนท่องเที่ยวในแบบ New Normal

 

นายสุรพล เศวตเศรนี  ประธานการจัดงาน Bangkok River Festival 2021 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ได้กล่าวว่า สำหรับงาน Bangkok River Festival 2021 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด “วันเพ็ญ เย็นใจ” นับเป็นการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อขานรับนโยบายรัฐบาลที่ประกาศผ่อนคลายมาตรการการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งการจัดงานในแต่ละครั้ง

 

นอกจากจะได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวไทย และต่างชาติ เป็นอย่างดียิ่ง ยังสามารถช่วยสร้างรายได้ให้กับร้านค้าชุมชนมากกว่า 1.33 ล้านบาท จากความสำเร็จนี้ ทำให้คณะทำงานมุ่งมั่นที่จะยกระดับการจัดงานให้มีความยั่งยืนในทุกมิติเพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ได้แก่ ศิลปวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการต่อยอดเพื่อสร้างความเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายอาเซียนเพื่อตอกย้ำการบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก

Bangkok River Festival 2021

นอกจากการจัดงานในกรุงเทพมหานคร มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2564 ยังมีการจัดงาน Lamphun River Festival ณ ลานหน้าวัดมหาวัน ริมคูเมือง ถนนรอบเมืองใน และข่วงพันปี จังหวัดลำพูน ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564

 

ในส่วนแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ แบบ On-Ground อาทิ ทำบุญ ไหว้พระ รับมงคล เป็นต้น และแบบ Online มีการต่อยอดกิจกรรม River Talk เสวนากับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อ เสน่ห์ไทยไม่เลือนหาย การประกวด “VLOG Walking Tour: เที่ยวแบบเจ้าบ้าน” และ เวิร์คช็อป Local Crafts หมูกระดาษป้าน้อยกับลวดลายร่วมสมัย เป็นต้น  

Bangkok River Festival 2021

นอกจากนี้ เรายังคงสานต่อความสำเร็จโครงการ “คลีนคลอง” และ โครงการ “เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม” สำหรับ โครงการคลีนคลอง จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7  โดยปีนี้ร่วมกับทหารเรือ “เก็บกลับรีไซเคิล” พร้อมขยายเชื่อมโยงเครือข่าย TSX (Thailand Sustainability Expo) / TBR (Thai Beverage Recycle) / มูลนิธิ 3R / TIPMSE (สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)

 

TerraCycle โครงการชุมชนดีมีรอยยิ้มจากไทยเบฟ และหน่วยงานอื่นๆที่อยากร่วมพัฒนา และ โครงการ เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม โดยความพิเศษในปีนี้เน้นการอบรมเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่านเยาวชนที่เป็นลูกหลานของชุมชนริมน้ำ ที่ถือเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความรัก ความหวงแหนรักษาสิ่งแวดล้อม ที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เผยแพร่เรื่องราวดี ๆ  ของชุมชนตนเองจนก่อให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และความยั่งยืนอีกด้วย

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง