“สนามบินดอนเมือง”ปิดซ่อมรันเวย์ฝั่งตะวันตก ย้ำไม่กระทบเปิดประเทศ

04 พ.ย. 2564 เวลา 3:34 น. 88

สนามบินดอนเมืองแจงแผนปิดซ่อมรันเวย์ฝั่งตะวันตก เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานระยะยาว เริ่มวันนี้ 4 พ.ย.นี้ ยันไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการ แม้เปิดประเทศ

 

ร.ต.ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง กล่าวว่า ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กล่าวว่าทอท.มีแผนการดำเนินงานการ ปรับปรุงพื้นผิวทางวิ่ง หรือ รันเวย์ (Runway) ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 จำนวน 270 วัน ซึ่งจะเป็นการซ่อมแซมทางวิ่ง 21R - 03L ความยาว ประมาณ 3,400 เมตร (จากความยาวทั้งหมด 3,700 เมตร) ความกว้าง 60 เมตร

 

“สนามบินดอนเมือง”ปิดซ่อมรันเวย์ฝั่งตะวันตก ย้ำไม่กระทบเปิดประเทศ

โดยจะดำเนินการปิดใช้ทางวิ่ง 21R - 03L เป็นช่วงเวลา และยังคงเปิดใช้งานทางวิ่ง 21L - 03R เป็นปกติ ช่วงแรกจะเริ่มดำเนินการซ่อมแซมในระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 จนถึง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 (ความยาวประมาณ 2,400 เมตร) รวมถึงได้ออกประกาศเพิ่มเติมเอกสารแถลงข่าวการบิน (AIP Supplement) จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรียบร้อยแล้ว และที่ผ่านมา ทดม.ได้มีการประสานงานและจัดการประชุมเพื่อหารือและรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ ในการซ่อมแซมทางวิ่ง 21R - 03L อยู่เป็นประจำ

รวมทั้งมีการกำหนดมาตรการ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติและแผนเผชิญเหตุต่างๆ ในการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ทดม. ร่วมกับบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.), สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.), กองทัพอากาศ, สายการบินที่ให้บริการ ณ ทดม., บริษัทตัวแทนให้บริการภาคพื้น ณ ทดม. และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และหากสายการบินมีความประสงค์จะเพิ่มปริมาณเที่ยวบิน ทาง ทดม.จะดำเนินการปรับแผนการซ่อมแซม โดยจะมีกำหนดการประชุมแผนการดำเนินงานปรับปรุงพื้นผิวทางวิ่งดังกล่าวทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน และหากมีการเปลี่ยนแปลงก็จะทำการออกประกาศนักบิน (NOTAM) อีกครั้ง

 

นอกจากนี้สนามบินดอนเมืองได้มีการดำเนินงานในระบบการจัดการด้านนิรภัยของสนามบิน (Safety Management) ซึ่งจะมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง เพื่อบริหารความปลอดภัย รวมถึงมีแผนเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งก่อนและตลอดระยะเวลาดำเนินงานจนสิ้นสุดการปรับปรุงซ่อมแซมทางวิ่ง เพื่อให้การบริหารจัดการการจราจรทางอากาศทุกเที่ยวบินมีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัวและมีความปลอดภัยสูงสุด

 

ร.ต.ธานี กล่าวต่อว่า สนามบินดอนเมืองมั่นใจว่าแผนการซ่อมแซมทางวิ่ง 21R-03L มีความสอดคล้องกับปริมาณอากาศยานที่เข้ามาใช้ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับตารางการบินตามนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล การบริหารจัดการห้วงอากาศและระยะเวลาของแต่ละเที่ยวบินที่จะทำการบินจากสนามบินต้นทาง รวมถึงการบริหารหลุมจอดอากาศยาน จะไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการของสนามบินดอนเมือง

 

การปรับปรุงซ่อมแซมทางวิ่งในครั้งนี้ มีความจำเป็นที่ต้องเร่งรัดให้มีการดำเนินการตามแผน เนื่องจากในสถานการณ์ปกติ สนามบินดอนเมืองมีการรองรับจำนวนเที่ยวบินจำนวนมากในแต่ละวัน เพื่อให้คุณภาพพื้นผิวทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยานสามารถรองรับน้ำหนักของอากาศยานขนาดใหญ่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่อยู่ในมาตรฐานสากล

 

ในส่วนของอาคารผู้โดยสาร สนามบินดอนเมืองจะจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารโดยจะจัดพื้นที่รองรับการพักรอ เพิ่มเก้าอี้ ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก รวมทั้งจะจัดเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสอบถาม ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสายการบินในการให้ความช่วยเหลือผู้โดยสาร ทั้งนี้สนามบินดอนเมืองมุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการได้รับความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และสร้างความประทับใจ ดั่งคำขวัญของ ทอท. “ปลอดภัยคือมาตรฐาน บริการคือหัวใจ” ทดม.ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากท่านพบเห็นปัญหาในการให้บริการ หรือปัญหาอื่นๆ สามารถติดต่อไปยัง AOT Contact Center 1722 หรือศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทดม. โทร 0 2535 1192 ตลอด 24 ชั่วโมง

แท็กที่เกี่ยวข้อง