สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย นำทัพ SME เจาะตลาดเมียนม่า

20 ต.ค. 2564 เวลา 9:15 น. 31

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จัดเสวนาเปิดตลาดประเทศเมียนม่าพร้อมลงนามความร่วมมือกับ Mingalar Thai Town หนุนเอสเอ็มอีไทยขยายการค้า และการลงทุนในประเทศพม่า คาดสร้างรายได้มากกว่า 10 ล้านบาทในปีแรก

นายรุ่งโรจน์ อาชาเทวัญ ประธานคณะกรรมการสิทธิประโยชน์และช่องทางการตลาด สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เปิดเผยว่า สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ประสบผลสำเร็จจากการจัดเสวนาเปิดตลาดประเทศเมียนม่า วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ที่มีผู้ร่วมงานเสวนาออนไลน์กว่า 300 ราย และมีสินค้าที่น่าสนใจจำนวนมาก ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยมีความตื่นตัวกับตลาดประเทศเมียนม่า มีการสอบถามข้อมูลต่อเนื่องและสนใจร่วมมือกับ Mingalar Alliance Co.,Ltd. จนทางสมาพันธ์ร่วมกับบริษัทดังกล่าวคัดเลือกผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยที่มีความพร้อมจำนวน 12 ราย ไปขยายตลาดในประเทศเมียนม่า ซึ่งคาดว่าจะมียอดขายไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาทต่อปีในปีแรก

 

และจะมีเฟสต่อไป ในการพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยรายที่มีความตั้งใจ สนใจจริง และพร้อมพัฒนายกระดับมารับการส่งเสริมจากสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และ Mingalar Alliance Co.,Ltd. รวมทั้งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

นางจชาญา สงวนสัตย์ ประธานกรรมการ Mingalar Alliance Co.,Ltd. กล่าวว่า “บริษัทมี ThaiTown Supermarket ในย่างกุ้ง และเครือข่ายการค้าปลีกค้าส่งทั้ง Modern trade และ Traditional trade ในประเทศพม่า เห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยขยายตลาดในประเทศพม่าอย่างเข้าถึง เข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดให้เติบโต เป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการ โดยการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ผู้ประกอบการสมาชิกสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยที่ผ่านการพิจารณาและร่วมลงนามความร่วมมือจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆจากบริษัท เพิ่มโอกาสการแข่งขัน และลดต้นทุนการตลาด มีบริษัทร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ทำตลาด และขายสินค้าในช่องทางต่างๆที่มีความแข็งแกร่ง”
 

ทั้งนี้ ประเทศเมียนม่า นับเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของประเทศไทย และมีพื้นที่ติดกับประเทศไทย ที่มีจำนวนประชากรกว่า 53 ล้านคน GDP ประเทศกว่า 355 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 12 ล้านล้านบาท) และมีความนิยมชื่นชอบผลิตภัณฑ์ประเทศไทย เป็นผู้นำเข้าที่สำคัญของไทย
ปี 2561 มูลค่าส่งออกของไทยไปเมียนม่า 148,186 ล้านบาท
ปี 2562 มูลค่าส่งออกของไทยไปเมียนม่า 135,140 ล้านบาท
ปี 2563 มูลค่าส่งออกของไทยไปเมียนม่า 117,554 ล้านบาท
ปี 2564 (ม.ค.-ส.ค.) มูลค่าส่งออกของไทยไปเมียนม่า 83,544 ล้านบาท เติบโตสูงขึ้นกว่า 3 ปีที่ผ่านมา และเป็นมูลค่าส่งออกของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 27,222 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 33 หรือ 1/3 ของสัดส่วนการส่งออกไปประเทศเมียนม่าทั้งหมด

ส่วนการนำเข้าของประเทศไทยจากประเทศเมียนม่า ปี 2564 (ม.ค.-ส.ค.) 59,087 ล้านบาท และการนำเข้าของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยจากประเทศเมียนม่า ปี 2564 (ม.ค.-ส.ค.) มูลค่า 14,775 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 25 ของการนำเข้าทั้งหมดจากเมียนม่า และประเทศไทยเกินดุลการค้ากับประเทศเมียนม่าทั้งภาพรวม และภาคเอสเอ็มอี
 

นอกจากนี้สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยยังได้ลงนามความร่วมมือกับ Mingalar Thai Town หรือ Mingalar Alliance Co.,Ltd. บริษัทผู้นำเข้า ผู้ตัวแทนจำหน่าย และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไทยในตลาดประเทศเมียนม่า ผ่าน ThaiTown Supermarket โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้


1. ส่งเสริมช่องทางการตลาดประเทศพม่าให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยขยายการค้า และการลงทุนในประเทศพม่า


2. สนับสนุนการให้สิทธิประโยชน์ สิทธิพิเศษ ส่วนลดที่ส่งเสริมให้เกิดการค้า และการลงทุนไทย-พม่า เพื่อสร้างรายได้และขยายสัดส่วนตลาดเพิ่มให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย


3. พัฒนาทักษะ องค์ความรู้ด้านการค้าชายแดน การส่งออก การลงทุน เศรษฐกิจ สังคม การเมืองตลาดพม่า ผ่านกิจกรรมอบรม เสวนา Workshop จับคู่ธุรกิจ และงานแสดงสินค้าทั้งระบบออนไลน์ และออฟไลน์ รวมทั้งออมนิชาแนล

แท็กที่เกี่ยวข้อง