สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ตั้งศูนย์กฎหมาย หนุนSMEฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ

20 ส.ค. 2564 | 05:52 น.

SME ยิ้มออก สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ผุดไอเดียตั้งศูนย์กฎหมาย SME ไทย ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและต้องการที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายระดับมืออาชีพ

นายนรเทพ บุญเก็บ ประธานคณะกรรมการพัฒนากฎหมายและช่วยเหลือผู้ประกอบการSME เปิดเผยว่า จากแนวคิดของคุณแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยและคณะทำงานที่ต้องการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ประสบปัญหาทางธุรกิจและต้องการความช่วยเหลือในด้านกฎหมาย จึงได้จัดตั้งศูนย์กฎหมาย SME ไทย เพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและต้องการที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายระดับมืออาชีพ

 

 

ทั้งนี้ผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยไม่เคยมีปัญหาในเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ การล้มละลายหรือการถูกยึดทรัพย์ แต่ในวิกฤตเศรษฐกิจอันเกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จนนำไปสู่ปัญหาต่างๆมากมาย ทำให้รายได้ลดลงหรือบางธุรกิจไม่มีรายได้เข้ามาเลย ส่งผลให้ธุรกิจขาดสภาพคล่องและไม่มีเงินชำระหนี้สิน จนถูกทวงถามหนี้ ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี นำไปสู่การยึดทรัพย์ขายทอดตลาด และล้มละลายในที่สุด

 

 

ทางสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยเห็นว่าผู้ประกอบการจำนวนมาก กำลังเดือดร้อน และถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างหนัก หากไม่มีการช่วยเหลือคงยากที่จะอยู่รอดได้ในยุคนี้ จึงได้จัดตั้งศูนย์กฎหมาย SME ไทยขึ้นมาเพื่อเป็นที่พึ่งทางด้านกฎหมายให้กับผู้ประกอบการ SME

สำหรับศูนย์ดังกล่าวจะทำหน้าที่ 3 เรื่องหลักๆคือ หนึ่งการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ประกอบการ สองเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย และสามเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานรัฐต่างๆ อาทิ กรมบังคับคดี  กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระบวนการดำเนินคดีในชั้นศาล เป็นต้น

 

โดยเราจะทำหน้าที่หลักๆคือการให้คำปรึกษาและแนะนำผู้ประกอบการในประเด็นข้อกฎหมายเป็นหลัก ส่วนผู้ประกอบการจะตัดสินใจหรือดำเนินการอย่างไรขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการเอง 

 

คณะทำงานของศูนย์ฯประกอบด้วย ทนายความ นักบัญชี  ผู้ตรวจสอบบัญชี อาจารย์ด้านกฎหมาย นักธุรกิจ ฯลฯ  ซึ่งทุกคนล้วนเป็นจิตอาสาที่ต้องการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่กำลังประสบปัญหาในการทำธุรกิจและต้องการที่ปรึกษาทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคิดดอกเบี้ยที่สูงเกินกฎหมายกำหนด ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี ถูกยึดทรัพย์ การดำเนินกระบวนการฟื้นฟูกิจการ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

“จากการประเมินของผมเรื่องที่จะเข้าสู่ศูนย์กฎหมาย SME ไทยหลักๆ น่าจะเป็นคดีผิดสัญญาโดยเฉพาะสัญญาเงินกู้จาก Bank และ Non Bank ตามด้วยคดีเช่าซื้อ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และอีกคดีหนึ่งคือกลุ่มผิดสัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า การผิดนัดชำระค่าเช่า คดีเหล่านี้นับวันจะสูงมากขึ้นในสังคมไทยเนื่องจากกำลังซื้อที่ลดลงจากหลายๆปัจจัยทางเศรษฐกิจ ฉะนั้น  หากผู้ประกอบการกำลังประสบกับคดีเหล่านี้ สามารถเข้ามาใช้บริการกับเราได้ที่ศูนย์กฎหมาย SME ไทย สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย”
ผ่านสองช่องทางติดต่อ คือ  Line OA : @lawforsmethai และ Email : [email protected]